جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی گالاپاگوس

نام: کوسه‌ی گالاپاگوس Galapagos shark
نام علمی: Carcharhinus galapagensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۸۶ متری (بیشتر ۳۰ تا ۱۸۰ متری) آب‌های گرمسیری یا منطقه‌های پیرامون جزیره‌های اقیانوسی همه‌ی اقیانوس‌های جهان
زندگانی: ۲۴ سال
سن بلوغ: نرها ۶ تا ۸ سالگی و ماده‌ها ۷ تا ۹ سالگی
زادآوری: ۴ تا ۱۶ نوزاد (با ۹ تا ۱۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان استخوانی کف‌زی همچون مارماهی، هامورماهی، کفشک‌ماهی، زمین‌کن و فریباماهی، همچنین هشت‌پا، ماهی خال‌خالی، پرنده‌ماهی، ماهی مرکب، کوسه‌های کوچک، سخت‌پوستان و...
رنگ: خاکستری گراینده به قهوه‌ای در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۸۵ تا ۱۹۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۳ تا ۳/۷ متر
ویژگی: کوسه‌ی گالاپاگوس کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی گالاپاگوس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی گالاپاگوس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی گالاپاگوس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی گالاپاگوس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی گالاپاگوس

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده