جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی گالاپاگوس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی گالاپاگوس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی گالاپاگوس

نام: کوسه‌ی گالاپاگوس Galapagos shark
نام علمی: Carcharhinus galapagensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۸۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۸۶ متری (بیشتر ۳۰ تا ۱۸۰ متری) آب‌های گرمسیری همه‌ی اقیانوس‌های جهان (شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی سنت پیتر و سنت پاول وابسته به کشور برزیل، غرب اقیانوس هند: در کرانه‌های کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا، غرب اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی)
زندگانی: ۲۴ سال
سن بلوغ: نرها ۶ تا ۸ سالگی و ماده‌ها ۷ تا ۹ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۴ تا ۱۶ نوزاد، با ۹ تا ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون ماهی خال‌خالی، پرنده‌ماهی‌ها، مارماهی‌ها، هامورماهی‌ها، کفشک‌ماهی‌ها، زمین‌کن‌ها و فریباماهی‌ها، همچنین پرتوماهی‌ها و کوسه‌های کوچک همانند کوسه‌های هم‌گونه، گاهی هشت‌پا، ماهی مرکب و سخت‌پوستان، همچنین شکار جانوران دیگر همچون فک خزپوش گالاپاگوس، شیر دریایی گالاپاگوس، ایگوآنای دریایی و...
شکارگران: آدمی و کوسه‌های بزرگ‌تر
رنگ: خاکستری گراینده به قهوه‌ای در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۸۵/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۰۰ سانتی‌متر
ویژگی: کوسه‌ی گالاپاگوس جانوری دریازی، شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای بدنی کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای نوک‌دار، دهانی بزرگ و زیرین و چشمانی با پلک درونی (این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند.)، دارای ۵ شکاف آبششی و دو باله‌ی پشتی (باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است.)، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) با یک بریدگی در لوب بالایی، در شنوایی، بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی‌شان کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Lawrence Tulissi - Lawrence Tulissi

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده