جانوران مهره‌دار - ماهیان: گاوکوسه

نام: گاوکوسه Bull shark
نام علمی: Carcharhinus leucas
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۵۲ متری (بیشتر ۱ تا ۳۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها، دریاچه‌ها و کرانه‌های همه‌ی اقیانوس‌های جهان
زندگانی: ۳۲ سال
سن بلوغ: نرها ۱۵ سالگی و ماده‌ها ۱۸ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۱۳ نوزاد (با ۹ تا ۱۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان استخوانی، گربه‌ماهی، لقمه‌ماهی، کوسه‌های کوچک، دلفین، سخت‌پوستان، خارپوستان، لاک‌پشت، پرندگان، پستانداران زمینی و...
رنگ: خاکستری در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۹۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۳۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲/۲۵ متر برای نرها و ۲/۴ متر برای ماده‌ها
ویژگی: گاوکوسه یا کوسه‌ی زامبزی Zambezi shark، کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در شنوایی، بینایی و بویایی بسیار نیرومند، کوسه‌ای بسیار درنده با رفتاری پرخاشگرانه، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان با توان فشار ۶۰۳ کیلوگرم، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گاوکوسه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گاوکوسه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گاوکوسه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گاوکوسه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گاوکوسه

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده