جانوران مهره‌دار - ماهیان: سنجاب‌ماهی چشم‌درشت

نام: سنجاب‌ماهی چشم‌درشت Alfonsino
نام علمی: Beryx decadactylus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سنجاب‌ماهی‌سانان
زیرراسته: Berycidae
خانواده: سنجاب‌ماهی‌های ژرف‌زی
سرده: سنجاب‌ماهی ژرف‌زی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱۱۰ تا ۱۰۰۰ متری (بیشتر ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری) آب‌های معتدل و نیمه‌گرمسیری همه‌ی اقیانوس‌های جهان
زندگانی: ۴۹ سال (بیشینه ۶۹ سال)
سن بلوغ: ۴ سالگی
زادآوری: شمار تخم‌ها ناشناخته (با ۲۷ ساعت زمان زاده شدن)
خوراک: شکار ماهیان کوچک، سخت‌پوستان، سرپایان و...
رنگ: سرخ در پشت، نارنجی در شکم و صورتی-نقره‌ای در پهلوها
اندازه: وزن ۲/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر
ویژگی: سنجاب‌ماهی چشم‌درشت جانوری گروه‌زیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای چشمانی درشت و دهانی کوچک و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سنجاب‌ماهی چشم‌درشت

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سنجاب‌ماهی چشم‌درشت

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سنجاب‌ماهی چشم‌درشت

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سنجاب‌ماهی چشم‌درشت

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سنجاب‌ماهی چشم‌درشت

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده