جانوران مهره‌دار - ماهیان: کاردماهی شبح سیاه

نام: کاردماهی شبح سیاه Black ghost knifefish
نام علمی: Apteronotus albifrons
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: کاردماهی‌سانان
زیرراسته: Sternopygoidei

خانواده: کاردماهی شبح
سرده: Apteronotus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و نهرهای آمریکای جنوبی
زندگانی: ۱۰ تا ۱۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان همچون لارو، کرم و حلزون، همچنین سخت‌پوستان، ماهیان کوچک و...
رنگ: سیاه، با دو حلقه‌ی سفید در دُم و یک نقطه‌ی سفید روی بینی
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر
ویژگی: کاردماهی شبح سیاه، جانوری شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی باریک و دراز، همچنین دارای باله‌ی زیرین دراز (با موج‌دار کردن این باله، وارونه و رو به عقب شنا می‌کند.)، دارای چشمانی کوچک و کم‌توان در بینایی، همچنین دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی بدن (این ماهی می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون لاروهای حشرات را ردیابی کرده و آنان را شکار کند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کاردماهی شبح سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کاردماهی شبح سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کاردماهی شبح سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کاردماهی شبح سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کاردماهی شبح سیاه

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده