جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

نام: کوسه‌ی باله‌سیاه Blacktip shark
نام علمی: Carcharhinus limbatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰ متری (بیشتر ۰ تا ۳۰ متری) آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری همه‌ی اقیانوس‌های جهان
زندگانی: ۱۲ سال
سن بلوغ: نرها ۴ تا ۵ سالگی و ماده‌ها ۷ تا ۸ سالگی
زادآوری: ۴ تا ۷ نوزاد (با ۱۰ تا ۱۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان (۹۰ درصد)، پرتوماهیان، سرپایان، کوسه‌های کوچک، سخت‌پوستان و...
رنگ: خاکستری تا قهوه‌ای در پشت و سفید در شکم، دارای باله‌های سینه‌ای، باله‌ی پشتی دوم و لوب پایینی باله‌ی دُمی با نوک سیاه
اندازه: وزن ۱۲۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۱/۵ متر (گاه تا ۲/۸ متر)
ویژگی: کوسه‌ی باله‌سیاه کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده