جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

نام: کوسه‌ی باله‌سیاه Blacktip shark
نام علمی: Carcharhinus limbatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۴۰ متری (بیشتر ۰ تا ۳۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری همه‌ی اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های استان نوا اسکوشیای کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور سنگال تا جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب قاره‌ی آفریقا، همچنین گروه‌جزیره‌ی مادیرا وابسته به کشور پرتغال، گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا و کشورهای پیرامون دریای مدیترانه، اقیانوس‌های هند و آرام: در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس و کشورهای ماداگاسکار و آفریقای جنوبی در شرق قاره‌ی آفریقا و شرق تا کشورهای چین و استرالیا، جزیره‌ی تاهیتی از گروه‌جزیره‌ی انجمن و جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشور پرو و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی)
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۲ سال)
سن بلوغ: نرها ۴ تا ۵ سالگی و ماده‌ها ۷ تا ۸ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۱۰ نوزاد، با ۱۰ تا ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان (۹۰ درصد) همچون ماهی خال‌خالی، ساردین‌ها، شاه‌ماهی‌ها، موتوماهی‌ها، بانوماهی‌ها، گربه‌ماهی‌های دریایی، لب‌لوله‌ماهی‌ها، کفشک‌ماهی‌ها، راشگوماهی‌ها، کفال‌ماهی‌ها، گیش‌ماهی‌ها، سوف‌های شیشه‌ای، شانک‌ماهی‌ها، چغوک‌ماهی‌ها، سنگسرماهی‌ها، حلواماهی‌ها، صندوق‌ماهی‌ها، خارپشت‌ماهی‌ها، کودماهی شاخاب و شوریده اطلسی، همچنین کوسه‌های کوچک همانند کوسه‌های صیقلی و تیزبینی، پرتوماهی‌ها، سرپایان، سخت‌پوستان و...
شکارگران: آدمی و کوسه‌های بزرگ‌تر
رنگ: خاکستری تا قهوه‌ای در پشت و سفید در شکم، نوک باله‌های سینه‌ای، باله‌ی پشتی دوم و لوب پایینی باله‌ی دُمی به‌رنگ سیاه، همچنین نوک باله‌های شکمی و باله‌ی مخرجی گاهی به‌رنگ سیاه، لبه‌ی نخستین باله‌ی پشتی و لوب بالایی باله‌ی دُمی نیز به‌رنگ سیاه
اندازه: وزن ۱۲۲/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۸۶ سانتی‌متر
ویژگی: کوسه‌ی باله‌سیاه جانوری دریازی، شب‌زی و گروه‌زیست، دارای بدنی کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای نوک‌دار، دهانی بزرگ و زیرین و چشمانی با پلک درونی (این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند.)، دارای ۵ شکاف آبششی و دو باله‌ی پشتی (باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است.)، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) با یک بریدگی در لوب بالایی، در شنوایی، بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی‌شان کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Andy Murch - Vincent POMMEYROL

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده