جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

نام: کوسه‌ی باله‌سیاه Blacktip shark
نام علمی: Carcharhinus limbatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۴۰ متری (بیشتر ۰ تا ۳۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری همه‌ی اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های استان نوا اسکوشیای کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور سنگال تا جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب قاره‌ی آفریقا، همچنین گروه‌جزیره‌ی مادیرا وابسته به کشور پرتغال، گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا و کشورهای پیرامون دریای مدیترانه، اقیانوس‌های هند و آرام: در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس و کشورهای ماداگاسکار و آفریقای جنوبی در شرق قاره‌ی آفریقا و شرق تا کشورهای چین و استرالیا، جزیره‌ی تاهیتی از گروه‌جزیره‌ی انجمن و جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشور پرو و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی)
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۲ سال)
سن بلوغ: نرها ۴ تا ۵ سالگی و ماده‌ها ۷ تا ۸ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۱۰ نوزاد، با ۱۰ تا ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان (۹۰ درصد) همچون ماهی خال‌خالی، ساردین‌ها، شاه‌ماهی‌ها، موتوماهی‌ها، بانوماهی‌ها، گربه‌ماهی‌های دریایی، لب‌لوله‌ماهی‌ها، کفشک‌ماهی‌ها، راشگوماهی‌ها، کفال‌ماهی‌ها، گیش‌ماهی‌ها، سوف‌های شیشه‌ای، شانک‌ماهی‌ها، چغوک‌ماهی‌ها، سنگسرماهی‌ها، حلواماهی‌ها، صندوق‌ماهی‌ها، خارپشت‌ماهی‌ها، کودماهی شاخاب و شوریده اطلسی، همچنین کوسه‌های کوچک همانند کوسه‌های صیقلی و تیزبینی، پرتوماهی‌ها، سرپایان و سخت‌پوستان
شکارگران: آدمی و کوسه‌های بزرگ‌تر
رنگ: خاکستری تا قهوه‌ای در پشت و سفید در شکم، نوک باله‌های سینه‌ای، باله‌ی پشتی دوم و لوب پایینی باله‌ی دُمی به‌رنگ سیاه، همچنین نوک باله‌های شکمی و باله‌ی مخرجی گاهی به‌رنگ سیاه، لبه‌ی نخستین باله‌ی پشتی و لوب بالایی باله‌ی دُمی نیز به‌رنگ سیاه
اندازه: وزن ۱۲۲/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۸۶ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: کوسه‌ی باله‌سیاه جانوری گروه‌زیست، دریازی و شب‌زی است. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان پوزه‌ای نوک‌دار و دهانی بزرگ و زیرین دارند. چشم‌های این کوسه‌ها درشت و دارای پلک درونی هستند. این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند. کوسه‌های باله‌سیاه ۵ شکاف آبششی و ۲ باله‌ی پشتی دارند. باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است. این کوسه‌ها باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) دارند. در لوب بالایی باله‌ی دُمی آنان، یک بریدگی دیده می‌شود. کوسه‌های باله‌سیاه دارای حس شنوایی، بویایی و بینایی نیرومندی هستند. همچنین آنان بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند. کوسه‌های باله‌سیاه دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان هستند. آنان می‌توانند دندان‌های از دست داده یا شکسته‌ی خود را با دندان‌های تازه جایگزین کنند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Andy Murch - Vincent POMMEYROL

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده