جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

نام: کوسه‌ی تیره Dusky shark
نام علمی: Carcharhinus obscurus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۰۰ متری (بیشتر ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت ماساچوست کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، کرانه‌های کشورهای پیرامون غرب و مرکز دریای مدیترانه و کشورهای سنگال، سیرالئون و کیپ ورد و گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا در غرب قاره‌ی آفریقا، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و کشورهای موزامبیک و آفریقای جنوبی در شرق قاره‌ی آفریقا و شرق تا ژاپن، چین، ویتنام و استرالیا، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های جنوبی ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا شاخاب کالیفرنیا و گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
زندگانی: ۴۰ تا ۵۰ سال
سن بلوغ: ۱۷ تا ۲۴ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۳ تا ۱۴ نوزاد، با ۱۶ تا ۲۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون شگ‌ماهی‌ها، موتوماهی‌ها، خاروماهی‌ها، شگ‌ماهی‌های رنگی، تن‌ماهی‌ها، نول‌ماهی‌ها، گیش‌ماهی‌ها، ماهی‌های شالیزار، منقارماهی‌ها، منقارماهی‌های ناوی، نیم‌منقارماهی‌ها، نیم‌منقارماهی‌های زنده‌زا، پرنده‌ماهی‌ها، راشگوماهی‌ها، ماهی‌های یال‌اسبی، نیشترماهی‌ها، فانوس‌ماهی‌ها، کفال‌ماهی‌ها، شانک‌ماهی‌ها، شوریده‌ماهی‌ها، زمین‌کن‌ماهی‌ها، مارماهی‌سانان، سوسمارماهی‌ها، روده‌ماهی‌ها، خروسک‌ماهی‌ها، خروسک‌ماهی‌های پرنده، کفشک‌ماهی‌ها، کوترماهی‌ها، بزماهی‌ها، شینگ‌ماهی‌ها، هامورها، عقرب‌ماهی‌ها و خارپشت‌ماهی‌ها، شکار ماهیان غضروفی همانند خاردارکوسه‌سانان، فرشته‌کوسه‌سانان، اره‌کوسه‌ها، گربه‌کوسه‌ها، کوسه‌های دم‌دراز، کوسه‌های صیقلی، اره‌ماهی‌ها، سوس‌نما، چارگوش‌ماهی‌ها، لقمه‌ماهی‌ها و پرتوماهی‌های پروانه‌ای، شکار بی‌مهرگان همچون شکم‌پایان، سرپایان، ده‌پایان، کشتی‌چسب‌ها، ستاره‌های دریایی و گاهی لاک‌پشت‌های دریایی، همچنین لاشه‌ی پستانداران دریایی
شکارگران: آدمی (جوانان: کوسه‌ی شنی، کوسه‌ی ببری، گاوکوسه و کوسه‌ی سفید بزرگ)
رنگ: برنزی تا خاکستری گراینده به آبی در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۳۴۶/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۲۰ سانتی‌متر (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)
درباره‌ی جانور: کوسه‌ی تیره جانوری دریازی و شب‌زی است. همچنین این کوسه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. اگرچه کوسه‌های تیره در زمان خوردن لاشه‌های بزرگ، گروه‌زیست هستند. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان پوزه‌ای نوک‌دار و دهانی بزرگ و زیرین دارند. چشم‌های این کوسه‌ها درشت و دارای پلک درونی هستند. این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند. کوسه‌های تیره ۵ شکاف آبششی و ۲ باله‌ی پشتی دارند. باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است. این کوسه‌ها باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) دارند. در لوب بالایی باله‌ی دُمی آنان، یک بریدگی دیده می‌شود. کوسه‌های تیره دارای حس شنوایی، بویایی و بینایی نیرومندی هستند. همچنین آنان بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند. کوسه‌های تیره دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان هستند. آرواره‌های آنان توان فشار ۶۰ کیلوگرم بر ۲ میلی‌متر مربع را دارند. آنان می‌توانند دندان‌های از دست داده یا شکسته‌ی خود را با دندان‌های تازه جایگزین کنند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Andy Murch - John Turnbull

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده