جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

نام: کوسه‌ی تیره Dusky shark
نام علمی: Carcharhinus obscurus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۰۰ متری (بیشتر ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری) آب‌های گرمسیری و معتدل همه‌ی اقیانوس‌های جهان
زندگانی: ۴۰ تا ۵۰ سال
سن بلوغ: ۱۷ تا ۲۴ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۱۴ نوزاد (با ۱۶ تا ۲۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان استخوانی، سرپایان، پرتوماهیان، سخت‌پوستان، ستاره‌ی دریایی، کوسه‌های کوچک، گاهی لاک‌پشت دریایی، پستاندار دریایی و...
رنگ: برنزی تا خاکستری گراینده به آبی در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۱۶۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم (گاه تا ۳۴۷ کیلوگرم)، بدن به درازای ۳/۲ متر (گاه تا ۴/۲ متر)
ویژگی: کوسه‌ی تیره کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان با توان فشار ۶۰ کیلوگرم بر ۲ میلی‌متر مربع، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده