جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

نام: کوسه‌ی تیره Dusky shark
نام علمی: Carcharhinus obscurus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۰۰ متری (بیشتر ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت ماساچوست کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، کرانه‌های کشورهای پیرامون غرب و مرکز دریای مدیترانه و کشورهای سنگال، سیرالئون و کیپ ورد و گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا در غرب قاره‌ی آفریقا، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و کشورهای موزامبیک و آفریقای جنوبی در شرق قاره‌ی آفریقا و شرق تا ژاپن، چین، ویتنام و استرالیا، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های جنوبی ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا شاخاب کالیفرنیا و گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
زندگانی: ۴۰ تا ۵۰ سال
سن بلوغ: ۱۷ تا ۲۴ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۳ تا ۱۴ نوزاد، با ۱۶ تا ۲۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون شگ‌ماهی‌ها، موتوماهی‌ها، خاروماهی‌ها، شگ‌ماهی‌های رنگی، تن‌ماهی‌ها، نول‌ماهی‌ها، گیش‌ماهی‌ها، ماهی‌های شالیزار، منقارماهی‌ها، منقارماهی‌های ناوی، نیم‌منقارماهی‌ها، نیم‌منقارماهی‌های زنده‌زا، پرنده‌ماهی‌ها، راشگوماهی‌ها، ماهی‌های یال‌اسبی، نیشترماهی‌ها، فانوس‌ماهی‌ها، کفال‌ماهی‌ها، شانک‌ماهی‌ها، شوریده‌ماهی‌ها، زمین‌کن‌ماهی‌ها، مارماهی‌سانان، سوسمارماهی‌ها، روده‌ماهی‌ها، خروسک‌ماهی‌ها، خروسک‌ماهی‌های پرنده، کفشک‌ماهی‌ها، کوترماهی‌ها، بزماهی‌ها، شینگ‌ماهی‌ها، هامورها، عقرب‌ماهی‌ها و خارپشت‌ماهی‌ها، شکار ماهیان غضروفی همانند خاردارکوسه‌سانان، فرشته‌کوسه‌سانان، اره‌کوسه‌ها، گربه‌کوسه‌ها، کوسه‌های دم‌دراز، کوسه‌های صیقلی، اره‌ماهی‌ها، سوس‌نما، چارگوش‌ماهی‌ها، لقمه‌ماهی‌ها و پرتوماهی‌های پروانه‌ای، شکار بی‌مهرگان همچون شکم‌پایان، سرپایان، ده‌پایان، کشتی‌چسب‌ها، ستاره‌های دریایی و گاهی لاک‌پشت‌های دریایی، همچنین لاشه‌ی پستانداران دریایی و...
شکارگران: آدمی (جوانان: کوسه‌ی شنی، کوسه‌ی ببری، گاوکوسه و کوسه‌ی سفید بزرگ)
رنگ: برنزی تا خاکستری گراینده به آبی در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۳۴۶/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۲۰ سانتی‌متر (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)
ویژگی: کوسه‌ی تیره جانوری دریازی، شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای بدنی کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای نوک‌دار، دهانی بزرگ و زیرین و چشمانی با پلک درونی (این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند.)، دارای ۵ شکاف آبششی و دو باله‌ی پشتی (باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است.)، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) با یک بریدگی در لوب بالایی، در شنوایی، بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان با توان فشار ۶۰ کیلوگرم بر ۲ میلی‌متر مربع و همچنین توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Andy Murch - John Turnbull

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده