جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی شنی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی شنی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی شنی

نام: کوسه‌ی شنی Sandbar shark
نام علمی: Carcharhinus plumbeus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵۰۰ متری (بیشتر ۲۰ تا ۶۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت ماساچوست کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا کشور آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون جنوب و غرب دریای کارائیب، شاخاب مکزیک و باهاما و کوبا، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور پرتغال در جنوب غربی قاره‌ی اروپا تا کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب قاره‌ی آفریقا، همچنین کشورهای پیرامون دریای مدیترانه، اقیانوس‌های هند و آرام: در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس، همچنین کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌های هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور)
زندگانی: ۳۴ سال
سن بلوغ: نرها ۸ سالگی و ماده‌ها ۷ تا ۸ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۱۴ نوزاد، با ۹ تا ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون ساردین‌ها، شاه‌ماهی‌ها، کودماهی اطلسی، لاشه‌ماهی‌ها، مارماهی‌های رنگین، سوزن‌ماهی‌ها، کوترماهی‌ها، کفال‌های بنیادین، بزماهی‌ها، تن‌ماهی‌ها، زبردم‌ها (از خانواده‌ی گیش‌ماهیان)، ماهی‌های لوتی (از خانواده‌ی سوف‌ماهیان)، شوریده‌ماهی‌ها، شانک‌ماهی سرخ و کفشک‌ماهی‌ها، همچنین شکار کوسه‌های سرچکشی، پرتوماهی‌ها، ماهی مرکب، سپیداج‌ها، هشت‌پا، دوکفه‌ای‌ها، شکم‌پایان، دوجورپایان، میگوهای راستین، خرچنگ و...
شکارگران: آدمی، کوسه‌ی ببری و کوسه‌ی سفید بزرگ
رنگ: خاکستری-قهوه‌ای یا برنزی در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۱۱۷ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۰۰ سانتی‌متر
ویژگی: کوسه‌ی شنی یا کوسه‌ی قهوه‌ای Brown shark یا کوسه‌ی پوست‌کلفت Thickskin shark، جانوری دریازی، شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای بدنی کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای نوک‌دار، دهانی بزرگ و زیرین و چشمانی با پلک درونی (این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند.)، دارای ۵ شکاف آبششی و دو باله‌ی پشتی (باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است.)، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) با یک بریدگی در لوب بالایی، در شنوایی، بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی‌شان کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده