جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی

نام: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی Sicklefin lemon shark
نام علمی: Negaprion acutidens
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های لیمویی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۹۲ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کرانه‌های کشور ویتنام تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشورهای جزیره‌ای پالائو و جزایر مارشال و جزیره‌ی تاهیتی از گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
زندگانی: ۲۰ تا ۳۰ سال
سن بلوغ: ۱۲ تا ۱۶ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۶ تا ۱۲ نوزاد، با ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی (۹۰ درصد) همچون شاه‌ماهی‌ها، کفال‌ماهی‌ها، ماهی خال‌خالی، شیشه‌ماهی‌ها، منقارماهی‌ها، شورت‌ماهی‌ها، شانک‌ماهی‌ها، گربه‌ماهی‌های دریایی، فریباماهی‌ها، طوطی‌ماهی‌ها و خارپشت‌ماهی‌ها، همچنین گاهی سرپایان، سخت‌پوستان، لقمه‌ماهی‌ها، سوس‌نماها و...
شکارگران: آدمی (نوجوانان: کوسه‌های بزرگ‌تر و کوسه‌های لیمویی باله‌داسی بزرگ)
رنگ: قهوه‌ای گراینده به زرد کم‌رنگ یا خاکستری در پشت و روشن‌تر در شکم
اندازه: بدن به درازای ۳۸۰ سانتی‌متر
ویژگی: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی یا کوسه‌ی لیمویی تیزدندان Sharptooth lemon shark، جانوری دریازی، شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای بدنی کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای نوک‌دار، دهانی بزرگ و زیرین و چشمانی با پلک درونی (این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند.)، دارای باله‌های داس‌مانند و ۵ شکاف آبششی و دو باله‌ی پشتی (باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است.)، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) با یک بریدگی در لوب بالایی، در شنوایی، بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی‌شان کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده