جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی

نام: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی Sicklefin lemon shark
نام علمی: Negaprion acutidens
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های لیمویی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۹۲ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کرانه‌های کشور ویتنام تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشورهای جزیره‌ای پالائو و جزایر مارشال و جزیره‌ی تاهیتی از گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
زندگانی: ۲۰ تا ۳۰ سال
سن بلوغ: ۱۲ تا ۱۶ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۶ تا ۱۲ نوزاد، با ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی (۹۰ درصد) همچون شاه‌ماهی‌ها، کفال‌ماهی‌ها، ماهی خال‌خالی، شیشه‌ماهی‌ها، منقارماهی‌ها، شورت‌ماهی‌ها، شانک‌ماهی‌ها، گربه‌ماهی‌های دریایی، فریباماهی‌ها، طوطی‌ماهی‌ها و خارپشت‌ماهی‌ها، همچنین گاهی سرپایان، سخت‌پوستان، لقمه‌ماهی‌ها، سوس‌نماها و...
شکارگران: آدمی (نوجوانان: کوسه‌های بزرگ‌تر و کوسه‌های لیمویی باله‌داسی بزرگ)
رنگ: قهوه‌ای گراینده به زرد کم‌رنگ یا خاکستری در پشت و روشن‌تر در شکم
اندازه: بدن به درازای ۳۸۰ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی یا کوسه‌ی لیمویی تیزدندان Sharptooth lemon shark، جانوری دریازی و شب‌زی است. همچنین این کوسه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. اگرچه کوسه‌های لیمویی در زمان خوردن لاشه‌های بزرگ، گروه‌زیست هستند. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان پوزه‌ای نوک‌دار و دهانی بزرگ و زیرین دارند. چشم‌های این کوسه‌ها درشت و دارای پلک درونی هستند. این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند. کوسه‌های لیمویی ۵ شکاف آبششی و ۲ باله‌ی پشتی دارند. باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است. این کوسه‌ها باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) دارند. در لوب بالایی باله‌ی دُمی آنان، یک بریدگی دیده می‌شود. کوسه‌های لیمویی دارای حس شنوایی، بویایی و بینایی نیرومندی هستند. همچنین آنان بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند. کوسه‌های لیمویی دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان هستند. آنان می‌توانند دندان‌های از دست داده یا شکسته‌ی خود را با دندان‌های تازه جایگزین کنند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Andy Murch - Andy Murch

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده