جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آبی

نام: کوسه‌ی آبی Blue shark
نام علمی: Prionace glauca
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: Prionace
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰۰۰ متری (بیشتر ۱ تا ۲۲۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری و معتدل همه‌ی اقیانوس‌های جهان
زندگانی: ۱۵ تا ۲۰ سال (دربند ۸ سال)
سن بلوغ: نرها ۴ تا ۵ سالگی و ماده‌ها ۵ تا ۶ سالگی
زادآوری: ۴ تا ۱۳۵ نوزاد (با ۹ تا ۱۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهی، ماهی مرکب، سِپیداج، سرپایان، میگو، شاه‌میگو، خرچنگ، کوسه‌های کوچک، پستانداران و پرندگان دریایی و...
رنگ: آبی در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۲۷ تا ۵۵ کیلوگرم برای نرها و ۹۳ تا ۱۸۲ کیلوگرم برای ماده‌ها (گاه تا ۳۹۰ کیلوگرم)، بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۸ متر برای نرها و ۲/۲ تا ۳/۳ متر برای ماده‌ها (گاه تا ۳/۸ متر)
ویژگی: کوسه‌ی آبی یا کوسه‌ی آبی بزرگ Great blue shark، کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آبی

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده