جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی دلقک

نام: فریباماهی دلقک Clown triggerfish
نام علمی: Balistoides conspicillum
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: چهاردندان‌سانان
خانواده: فریباماهیان
سرده: Balistoides
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۷۵ متری آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، خارپوستان و...
رنگ: سیاه، با نقشی از خط‌های زردرنگ در پشت و خال‌های بزرگ و کم‌وبیش گرد سفید در شکم، دارای حلقه‌ای زردرنگ در پیرامون دهان
اندازه: وزن ۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر
ویژگی: فریباماهی دلقک یا فریباماهی خال‌درشت Bigspotted triggerfish، جانوری روزگرد و تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی دلقک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی دلقک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی دلقک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی دلقک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی دلقک

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده