جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی تیتان

نام: فریباماهی تیتان Titan triggerfish
نام علمی: Balistoides viridescens
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: چهاردندان‌سانان
خانواده: فریباماهیان
سرده: Balistoides
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، توتیای دریایی، کرم لوله‌ای، مرجان و...
رنگ: زیتونی با نقشی تورمانند، دارای خط سیاه سبیل‌مانند در بالای دهان
اندازه: بدن به درازای ۷۵ سانتی‌متر
ویژگی: فریباماهی تیتان یا فریباماهی غول‌پیکر Giant triggerfish، جانوری روزگرد و تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی تیتان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی تیتان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی تیتان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی تیتان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی تیتان

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده