جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی ملکه

نام: فریباماهی ملکه Queen triggerfish
نام علمی: Balistes vetula
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: چهاردندان‌سانان
خانواده: فریباماهیان
سرده: Balistes
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۷۵ متری (بیشتر ۳ تا ۳۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس اطلس
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان، توتیای دریایی و...
رنگ: خاکستری گراینده به آبی یا سبز در پشت و نارنجی-زرد در شکم، با خط‌های آبی بر روی سر و باله‌ها
اندازه: وزن ۵/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر
ویژگی: فریباماهی ملکه جانوری تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی ملکه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی ملکه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی ملکه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی ملکه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی ملکه

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده