جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی خاکستری

نام: فریباماهی خاکستری Grey triggerfish
نام علمی: Balistes capriscus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: چهاردندان‌سانان
خانواده: فریباماهیان
سرده: Balistes
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰ متری (بیشتر ۰ تا ۵۵ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس اطلس
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، توتیای دریایی، آب‌دزدک دریایی، سکه‌ی دریایی، ستاره‌ی دریایی، خیار دریایی و...
رنگ: خاکستری کم‌رنگ، خاکستری گراینده به سبز یا قهوه‌ای گراینده به زرد، با ۳ نوار عمودی تیره و کم‌رنگ
اندازه: وزن ۲/۳ تا ۶/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۴ تا ۶۰ سانتی‌متر
ویژگی: فریباماهی خاکستری جانوری تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی خاکستری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی خاکستری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی خاکستری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی خاکستری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی خاکستری

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده