جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی آبی

نام: فریباماهی آبی Blue triggerfish
نام علمی: Pseudobalistes fuscus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: چهاردندان‌سانان
خانواده: فریباماهیان
سرده: Pseudobalistes
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۳۰ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۵۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ تخم
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، توتیای دریایی، آب‌دزدک دریایی، همچنین گیاهان همچون جلبک و...
رنگ: قهوه‌ای، دارای باله‌هایی با لبه‌های زرد، همچنین پولک‌ها دارای نقطه‌های زرد، جوانان قهوه‌ای گراینده به زرد با خط‌های موجی آبی (با رشد ماهی، خط‌ها به یکدیگر پیوند می‌خورند)
اندازه: بدن به درازای ۵۵ سانتی‌متر
ویژگی: فریباماهی آبی یا فریباماهی موج‌دار Rippled triggerfish یا فریباماهی خال‌زرد Yellow-spotted triggerfish، جانوری تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی آبی

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده