جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی پیکاسو

نام: فریباماهی پیکاسو Picasso triggerfish
نام علمی: Rhinecanthus aculeatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: چهاردندان‌سانان
خانواده: فریباماهیان
سرده: Rhinecanthus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، خارپوستان، روزن‌داران، کرم، تخم ماهیان، همچنین گیاهان همچون جلبک و...
رنگ: زیتونی در پشت و سفید در شکم، دارای دهانی زردرنگ و خط‌های عمودی آبی در بالا و پایین چشم
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر
ویژگی: فریباماهی پیکاسو جانوری تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی پیکاسو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی پیکاسو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی پیکاسو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی پیکاسو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی پیکاسو

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده