جانوران مهره‌دار - ماهیان: سیمین‌پهلوی کالیفرنیا

نام: سیمین‌پهلوی کالیفرنیا California grunion
نام علمی: Leuresthes tenuis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: گل‌آذین‌ماهی‌سانان
زیرراسته: گل‌آذین‌چهرگان
خانواده: سیمین‌پهلوهای نوگرمسیری
سرده: سیمین‌پهلوهای کالیفرنیایی
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۸ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شاخاب مونتری در کرانه‌های شرقی اقیانوس آرام در آمریکای شمالی
زندگانی: ۳ تا ۵ سال
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ۱۶۰۰ تا ۳۶۰۰ تخم (با ۱۰ تا ۱۴ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار پلانکتون‌ها، سخت‌پوستان و نرم‌تنان کوچک و...
رنگ: خاکستری-سبز در پشت و نقره‌ای در شکم
اندازه: بدن به درازای ۱۹ سانتی‌متر
ویژگی: سیمین‌پهلوی کالیفرنیا دارای بدنی باریک، دراز و پوشیده از پولک، همچنین دارای چشمانی درشت و باله‌ی دُمی چنگال‌مانند و دو شاخه شده و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سیمین‌پهلوی کالیفرنیا

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سیمین‌پهلوی کالیفرنیا

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سیمین‌پهلوی کالیفرنیا

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سیمین‌پهلوی کالیفرنیا

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سیمین‌پهلوی کالیفرنیا

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده