​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی کاردینال بنگای

نام: ماهی کاردینال بنگای Banggai cardinalfish
نام علمی: Pterapogon kauderni
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: Kurtiformes
زیرراسته: Apogonoidei
خانواده: دهان‌لانه‌ماهیان
زیرخانواده: Apogoninae
سرده: Pterapogon
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۶ متری (بیشتر ۱ تا ۲ متری) آب‌های پیرامون جزیره‌های کاردینال بنگای اندونزی در اقیانوس آرام غربی
زندگانی: ۱ تا ۲ سال (دربند ۴ سال)
سن بلوغ: ۵ تا ۷ ماهگی
زادآوری: ۵ تا ۴۰ تخم (با ۱۹ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار پلانکتون‌ها، جانداران کف‌زی و...
رنگ: نقره‌ای یا خاکستری گراینده به سفید با ۳ نوار عمودی سیاه
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر
ویژگی: ماهی کاردینال بنگای جانوری روزگرد و اجتماعی با ۹ تا ۵۰۰ ماهی در هر گروه، ماهی‌ای کوچک با چشمانی درشت، دارای بدنی بلند، بیضی‌گونه، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک، توانمند به بارور کردن تخم‌ها در دهان (ماهی نر تخم‌ها را تا زمان زاده شدن نوزادان در دهان خود نگهداری می‌کند، بدون آن‌که آنان را فرو ببرد یا خوراکی بخورد) و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی کاردینال بنگای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی کاردینال بنگای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی کاردینال بنگای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی کاردینال بنگای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی کاردینال بنگای

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده