جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی کاردینال بنگای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی کاردینال بنگای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی کاردینال بنگای

نام: ماهی کاردینال بنگای Banggai cardinalfish
نام علمی: Pterapogon kauderni
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: پیشانی‌پرورسانان
خانواده: دهان‌لانه‌ماهیان
سرده: Pterapogon
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۶ متری (بیشتر ۱ تا ۲ متری) آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های کاردینال بنگای در استان سولاوسی مرکزی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
زندگانی: ۱ تا ۲ سال (دربند ۴ سال)
سن بلوغ: ۵ تا ۷ ماهگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۵ تا ۴۰ تخم، با ۱۹ روز زمان ماندن در تخم (ماهی نر تخم‌ها را تا زمان زاده شدن نوزادان در دهان خود نگهداری می‌کند، بدون آن‌که آنان را فرو ببرد یا خوراکی بخورد.)
خوراک: شکار پلانکتون‌ها و جانداران کف‌زی
شکارگران: شیرماهی‌ها (از خانواده‌ی عقرب‌ماهیان)، هامور لانه‌زنبوری، سرسخت دو بوفور، مارماهی برف‌دانه، سنگ‌ماهی پای‌رود و مار دریایی لب‌زرد
رنگ: نقره‌ای یا خاکستری گراینده به سفید، با ۳ نوار عمودی سیاه
اندازه: بدن به درازای ۸/۶ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: ماهی کاردینال بنگای جانوری دریازی و روزگرد است. همچنین این ماهی‌ها گروه‌زیست هستند و دسته‌هایی با ۹ تا ۵۰۰ ماهی برپا می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، بیضی‌مانند، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سر و دهانی بزرگ، چشمانی درشت و باله‌های پشتی دو بخشی و دراز دارند.
بن‌مایگان: wikipedia - wikipedia - fishbase
نگاره: Keith Bowden - Matthew Wisby

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده