جانوران مهره‌دار - ماهیان: قورباغه‌ماهی تله‌دراز

نام: قورباغه‌ماهی تله‌دراز Longlure frogfish
نام علمی: Antennarius multiocellatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: قلابچه‌ماهی
زیرراسته: Antennarioidei
خانواده: قورباغه‌ماهی
سرده: گولزنک‌ماهی‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه (۱۴۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۶۶ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان، سخت‌پوستان و...
رنگ: زرد کم‌رنگ تا سرخ یا سبز تیره تا قهوه‌ای گراینده به سرخ
اندازه: بدن به درازای ۱۳ تا ۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: قورباغه‌ماهی تله‌دراز جانوری تنهازیست، دارای بدنی گوی‌مانند و گسترش‌پذیر، با لکه‌ها و برآمدگی‌های زگیل‌مانند، توانا به پنهان‌سازی بدن با دگرگون کردن رنگ آن (برابر با پیرامون خود)، دارای پوستی نرم، بدون پولک و پوشیده با خارهای کوچک، همچنین دارای باله‌هایی پامانند برای راه رفتن یا جهیدن (همچون قورباغه) در بستر اقیانوس، دارای دهانی با توانایی باز شدن تا ۲۰ برابر بزرگ‌تر (برای فرو بردن شکار)، همچنین دارای تله‌ای برای شکار (در بالای دهان میله یا خاری همانند چوب ماهی‌گیری جای دارد که خوراکی همانند ماهی یا میگو به آن آویزان است.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: قورباغه‌ماهی تله‌دراز

جانوران مهره‌دار - ماهیان: قورباغه‌ماهی تله‌دراز

جانوران مهره‌دار - ماهیان: قورباغه‌ماهی تله‌دراز

جانوران مهره‌دار - ماهیان: قورباغه‌ماهی تله‌دراز

جانوران مهره‌دار - ماهیان: قورباغه‌ماهی تله‌دراز

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده