جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آشیل

نام: جراح‌ماهی آشیل Achilles surgeonfish
نام علمی: Acanthurus achilles
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰ متری (بیشتر ۰ تا ۴ متری) آب‌های گرمسیری غرب و شرق اقیانوس آرام
زندگانی: ۳۰ تا ۴۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: سیاه با دُمی نارنجی، دارای نواری نارنجی و سفیدرنگ در زیر باله‌های بالایی و پایینی و همچنین لکه‌ای چکه‌گونه و نارنجی‌رنگ در نزدیکی باله‌ی دُمی
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی آشیل جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، تک‌همسر، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آشیل

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آشیل

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آشیل

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آشیل

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آشیل

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده