جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی ژاپنی

نام: جراح‌ماهی ژاپنی Japan surgeonfish
نام علمی: Acanthurus japonicus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری (بیشتر ۵ تا ۱۵ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
زندگانی: ۳۰ تا ۴۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها، گاهی پلانکتون‌ها و...
رنگ: خاکستری تا زیتونی، با نواری زردرنگ در زیر باله‌های بالایی و پایینی و لکه‌هایی سفیدرنگ در زیر چشم‌ها
اندازه: بدن به درازای ۲۱ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی ژاپنی جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی ژاپنی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی ژاپنی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی ژاپنی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی ژاپنی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی ژاپنی

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده