جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی نوارنارنجی

نام: جراح‌ماهی نوارنارنجی Orange-band surgeonfish
نام علمی: Acanthurus olivaceus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۴۶ متری (بیشتر ۹ تا ۴۶ متری) آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
زندگانی: ۳۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به خاکستری، دارای نواری نارنجی با کناره‌هایی سیاه‌رنگ گراینده به بنفش در بالای آبشش
اندازه: بدن به درازای ۳۵ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی نوارنارنجی یا جراح‌ماهی شانه‌نارنجی Orange-shoulder surgeonfish، جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی نوارنارنجی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی نوارنارنجی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی نوارنارنجی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی نوارنارنجی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی نوارنارنجی

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده