جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی سوهال

نام: جراح‌ماهی سوهال Sohal surgeonfish
نام علمی: Acanthurus sohal
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند، خلیج فارس و دریای سرخ
زندگانی: ۲۶ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: خاکستری روشن تا سفید، با نوارهای افقی سیاه یا آبی‌رنگ
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی سوهال یا سُحَل، جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی سوهال

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی سوهال

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی سوهال

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی سوهال

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی سوهال

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده