جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سفید

نام: تک‌شاخ‌ماهی سفید Whitemargin unicornfish
نام علمی: Naso annulatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: تک‌شاخ‌ماهی‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۶۰ متری (بیشتر ۲۵ تا ۶۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۲۳ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: پلانکتون‌ها، جلبک‌ها و...
رنگ: قهوه‌ای-زیتونی یا آبی کم‌رنگ
اندازه: بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر
ویژگی: تک‌شاخ‌ماهی سفید جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک، شاخی برجسته با درازای ۱۰ سانتی‌متر و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سفید

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده