جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه

نام: تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه Short-nosed unicornfish
نام علمی: Naso brevirostris
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: تک‌شاخ‌ماهی‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۲۲ متری (بیشتر ۴ تا ۴۶ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: پلانکتون‌ها، جلبک‌ها و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به زرد تا خاکستری گراینده به آبی
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر
ویژگی: تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای شاخی برجسته، دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده