جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی خال‌سفید

نام: جراح‌ماهی خال‌سفید Whitespotted surgeonfish
نام علمی: Acanthurus guttatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران

خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۵ تا ۸ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به خاکستری با خال‌هایی سفیدرنگ، دارای ۳ نوار عمودی به رنگ سفید
اندازه: بدن به درازای ۲۶ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی خال‌سفید جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی خال‌سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی خال‌سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی خال‌سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی خال‌سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی خال‌سفید

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده