جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی باله‌زرد

نام: جراح‌ماهی باله‌زرد Yellowfin surgeonfish
نام علمی: Acanthurus xanthopterus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران

خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰۰ متری (بیشتر ۵ تا ۹۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۳۴ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: خاکستری گراینده به بنفش
اندازه: بدن به درازای ۷۰ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی باله‌زرد جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی باله‌زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی باله‌زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی باله‌زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی باله‌زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی باله‌زرد

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده