جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دم‌زرد

نام: جراح‌ماهی دم‌زرد Yellowtail tang
نام علمی: Zebrasoma xanthurum
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران

خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی‌های بادبانی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۰ متری (بیشتر ۲ تا ۲۰ متری) آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند
زندگانی: ۳۰ تا ۴۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: بنفش با خال‌ها و خط‌های افقی سیاه، دارای دُمی زردرنگ
اندازه: بدن به درازای ۳۶/۷ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی دم‌زرد جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دم‌زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دم‌زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دم‌زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دم‌زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دم‌زرد

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده