جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

نام: تاس‌ماهی سیبری Siberian sturgeon
نام علمی: Acipenser baerii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهیان بنیادین
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۰۰ متری (بیشتر ۱ تا ۸ متری) آب‌های معتدل رودها و دریاچه‌های منطقه‌ی سیبری در کشورهای روسیه، قزاقستان و چین
زندگانی: ۶۰ سال
سن بلوغ: نرها ۱۱ تا ۲۴ سالگی و ماده‌ها ۲۰ تا ۲۸ سالگی
زادآوری: ۱۶۵۰۰ تا ۱۴۴۰۰۰ تخم (با ۱۶ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار جانوران کف‌زی، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، لارو حشرات آبزی، ماهیان کوچک و...
رنگ: خاکستری روشن و قهوه‌ای تیره در پشت و سفید یا زردرنگ در شکم
اندازه: وزن ۶۵ (گاه تا ۲۱۰) کیلوگرم، بدن به درازای ۸۰ تا ۱۴۰ (گاه تا ۲۰۰) سانتی‌متر
ویژگی: تاس‌ماهی سیبری دارای بدنی باریک، کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت، ۲ ردیف در پهلوها و ۲ ردیف در شکم و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده