جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

نام: تاس‌ماهی سیبری Siberian sturgeon
نام علمی: Acipenser baerii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهی‌های بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ماستریختین (۷۲/۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۰۰ متری (بیشتر ۱ تا ۸ متری) آب‌های معتدل رودها و دریاچه‌های منطقه‌ی سیبری همچون رودهای اُب، ایرتیش، ینی‌سئی، لنا، کولیما، خاتانگا، پیاسینا، آنابار، اولنیوک، یانا و دریاچه‌ی بایکال در کشورهای روسیه، قزاقستان و چین در شمال قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۶۳ سال
سن بلوغ: نرها ۱۱ تا ۲۴ سالگی و ماده‌ها ۲۰ تا ۲۸ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۱۶۵۰۰ تا ۱۴۴۰۰۰ تخم، با ۱۶ روز زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند. همچنین نرها هر ۲ تا ۳ سال یک‌بار و ماده‌ها هر ۳ تا ۵ سال یک‌بار زادآوری می‌کنند.)
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، لارو حشرات آبزی همچون پشه‌های بی‌نیش، ماهی‌های کوچک و...
شکارگران: آدمی
رنگ: خاکستری روشن تا قهوه‌ای تیره در پشت و سفید تا زرد در شکم
اندازه: وزن ۲۱۰ (بیشتر ۶۵) کیلوگرم، بدن به درازای ۲۰۰ (بیشتر ۸۰ تا ۱۴۰) سانتی‌متر
ویژگی: تاس‌ماهی سیبری دارای بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک، همچنین دارای دهانی زیرین، کشیده و باریک و ۴ سبیلک در زیر پوزه (آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند.)، دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی، دربرگیرنده‌ی یک ردیف پشتی، دو ردیف پهلویی و دو ردیف شکمی، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) همانند کوسه‌ها، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این جانوران می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده