جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

نام: تاس‌ماهی سیبری Siberian sturgeon
نام علمی: Acipenser baerii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهی‌های بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ماستریختین (۷۲/۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۰۰ متری (بیشتر ۱ تا ۸ متری) آب‌های معتدل رودها و دریاچه‌های منطقه‌ی سیبری همچون رودهای اُب، ایرتیش، ینی‌سئی، لنا، کولیما، خاتانگا، پیاسینا، آنابار، اولنیوک، یانا و دریاچه‌ی بایکال در کشورهای روسیه، قزاقستان و چین در شمال قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۶۳ سال
سن بلوغ: نرها ۱۱ تا ۲۴ سالگی و ماده‌ها ۲۰ تا ۲۸ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۱۶۵۰۰ تا ۱۴۴۰۰۰ تخم، با ۱۶ روز زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند. همچنین نرها هر ۲ تا ۳ سال یک‌بار و ماده‌ها هر ۳ تا ۵ سال یک‌بار زادآوری می‌کنند.)
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، لارو حشرات آبزی همچون پشه‌های بی‌نیش و ماهی‌های کوچک
شکارگران: آدمی
رنگ: خاکستری روشن تا قهوه‌ای تیره در پشت و سفید تا زرد در شکم
اندازه: وزن ۲۱۰ (بیشتر ۶۵) کیلوگرم، بدن به درازای ۲۰۰ (بیشتر ۸۰ تا ۱۴۰) سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: تاس‌ماهی سیبری بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک دارند. همچنین آنان دهانی زیرین و ۴ سبیلک در زیر پوزه‌ی‌شان دارند. آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. تاس‌ماهی‌های سیبری بر روی بدن‌شان ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی دارند. این سپرچه‌ها در ۱ ردیف پشتی، ۲ ردیف پهلویی و ۲ ردیف شکمی جای گرفته‌اند. این جانوران همانند کوسه‌ها دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) هستند. تاس‌ماهی‌های سیبری بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این ماهی‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Craig Turp-Balazs - Brigitte Descamps

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده