جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریاچه‌ای

نام: تاس‌ماهی دریاچه‌ای Lake sturgeon
نام علمی: Acipenser fulvescens
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهیان بنیادین
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۹ متری آب‌های معتدل رودها و دریاچه‌های کشورهای کانادا و آمریکا در آمریکای شمالی
زندگانی: ۸۲ تا ۱۵۲ سال
سن بلوغ: نرها ۱۴ تا ۱۶ سالگی و ماده‌ها ۲۴ تا ۲۶ سالگی
زادآوری: تا ۷ میلیون تخم (با ۸ تا ۱۴ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار جانداران کف‌زی، لارو حشرات آبزی، کرم و...
رنگ: خاکستری-سیاه یا قهوه‌ای-زیتونی در پشت و سفید یا زردرنگ در شکم
اندازه: وزن ۱۲۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۷ متر
ویژگی: تاس‌ماهی دریاچه‌ای دارای بدنی باریک، کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت، ۲ ردیف در پهلوها و ۲ ردیف در شکم و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریاچه‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریاچه‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریاچه‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریاچه‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریاچه‌ای

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده