جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

نام: تاس‌ماهی اطلس Atlantic sturgeon
نام علمی: Acipenser oxyrinchus oxyrinchus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهیان بنیادین
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۶ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری کرانه‌های اقیانوس اطلس کشورهای کانادا و آمریکا در آمریکای شمالی
زندگانی: ۶۰ سال
سن بلوغ: نرها ۶ تا ۱۰ سالگی و ماده‌ها ۱۰ تا ۲۰ سالگی
زادآوری: ۸۰۰۰۰۰ تا ۳۷۵۰۰۰۰ تخم (با ۱ هفته زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان همچون نرم‌تنان، سخت‌پوستان، حشرات آب‌زی و...
رنگ: سیاه گراینده به آبی و سبز زیتونی در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۱۴۰ کیلوگرم (گاه تا ۳۶۰ کیلوگرم)، بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۴ متر (گاه تا ۴/۶ متر)
ویژگی: تاس‌ماهی اطلس دارای بدنی باریک، کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت، ۲ ردیف در پهلوها و ۲ ردیف در شکم و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده