جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

نام: تاس‌ماهی اطلس Atlantic sturgeon
نام علمی: Acipenser oxyrinchus oxyrinchus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهی‌های بنیادین (تاس‌ماهی اطلس زیرگونه‌ی Acipenser oxyrinchus است.)
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ماستریختین (۷۲/۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۶ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها و شاخاب‌های کرانه‌های شرقی کشورهای کانادا و آمریکا از استان نیوبرانزویک در شرق کشور کانادا تا ایالت فلوریدا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی، همچنین کرانه‌های کشورهای دریای بالتیک در قاره‌ی اروپا
زندگانی: ۶۰ سال
سن بلوغ: نرها ۶ تا ۱۰ سالگی و ماده‌ها ۱۰ تا ۲۰ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۸۰۰۰۰۰ تا ۳۷۵۰۰۰۰ تخم، با ۱ هفته زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند. همچنین نرها هر ۱ تا ۵ سال یک‌بار و ماده‌ها هر ۳ تا ۵ سال یک‌بار زادآوری می‌کنند.)
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان و حشرات آب‌زی
شکارگران: آدمی
رنگ: سیاه گراینده به آبی و سبز زیتونی در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۳۶۰ (بیشتر ۱۴۰) کیلوگرم، بدن به درازای ۴۳۰ (بیشتر ۱۸۰ تا ۲۴۰) سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: تاس‌ماهی اطلس بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک دارند. همچنین آنان دهانی زیرین و ۴ سبیلک در زیر پوزه‌ی‌شان دارند. آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. تاس‌ماهی‌های اطلس بر روی بدن‌شان ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی دارند. این سپرچه‌ها در ۱ ردیف پشتی، ۲ ردیف پهلویی و ۲ ردیف شکمی جای گرفته‌اند. این جانوران همانند کوسه‌ها دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) هستند. تاس‌ماهی‌های اطلس بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این ماهی‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Brian Reynolds

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده