جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

نام: تاس‌ماهی اطلس Atlantic sturgeon
نام علمی: Acipenser oxyrinchus oxyrinchus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهی‌های بنیادین (تاس‌ماهی اطلس زیرگونه‌ی Acipenser oxyrinchus است.)
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ماستریختین (۷۲/۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۶ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها و شاخاب‌های کرانه‌های شرقی کشورهای کانادا و آمریکا از استان نیوبرانزویک در شرق کشور کانادا تا ایالت فلوریدا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی، همچنین کرانه‌های کشورهای دریای بالتیک در قاره‌ی اروپا
زندگانی: ۶۰ سال
سن بلوغ: نرها ۶ تا ۱۰ سالگی و ماده‌ها ۱۰ تا ۲۰ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۸۰۰۰۰۰ تا ۳۷۵۰۰۰۰ تخم، با ۱ هفته زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند. همچنین نرها هر ۱ تا ۵ سال یک‌بار و ماده‌ها هر ۳ تا ۵ سال یک‌بار زادآوری می‌کنند.)
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، حشرات آب‌زی و...
شکارگران: آدمی
رنگ: سیاه گراینده به آبی و سبز زیتونی در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۳۶۰ (بیشتر ۱۴۰) کیلوگرم، بدن به درازای ۴۳۰ (بیشتر ۱۸۰ تا ۲۴۰) سانتی‌متر
ویژگی: تاس‌ماهی اطلس دارای بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک، همچنین دارای دهانی زیرین، کشیده و باریک و ۴ سبیلک در زیر پوزه (آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند.)، دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی، دربرگیرنده‌ی یک ردیف پشتی، دو ردیف پهلویی و دو ردیف شکمی، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) همانند کوسه‌ها، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این جانوران می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده