جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

نام: تاس‌ماهی روسی Russian sturgeon
نام علمی: Acipenser gueldenstaedtii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهی‌های بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ماستریختین (۷۲/۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۰۰ متری (بیشتر ۱۰ تا ۲۵ متری ) آب‌های معتدل کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای سیاه، آزوف و خزر
زندگانی: ۴۶ سال
سن بلوغ: نرها ۸ تا ۱۳ سالگی و ماده‌ها ۸ تا ۲۰ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۵۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ تخم، با ۹۰ ساعت زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند.)
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، ماهیان کوچک همچون شاه‌کولی، گاوماهی‌ها، موتوماهی‌ها، خمسی‌ها، شیشه‌ماهی‌ها، کفال‌های بنیادین و شاه‌ماهی‌ها (از خانواده‌ی شگ‌ماهیان)
شکارگران: آدمی
رنگ: سبز گراینده به خاکستری در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۱۱۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۳۶ (بیشتر ۱۴۵) سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: تاس‌ماهی روسی یا تاس‌ماهی دانوب Danube sturgeon یا تاس‌ماهی الماس Diamond sturgeon، بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک دارند. همچنین آنان دهانی زیرین و ۴ سبیلک در زیر پوزه‌ی‌شان دارند. آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. تاس‌ماهی‌های روسی بر روی بدن‌شان ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی دارند. این سپرچه‌ها در ۱ ردیف پشتی، ۲ ردیف پهلویی و ۲ ردیف شکمی جای گرفته‌اند. این جانوران همانند کوسه‌ها دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) هستند. تاس‌ماهی‌های روسی بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این ماهی‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Mark N Thomas - Dirkimages

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده