جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

نام: تاس‌ماهی روسی Russian sturgeon
نام علمی: Acipenser gueldenstaedtii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهی‌های بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ماستریختین (۷۲/۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۰۰ متری (بیشتر ۱۰ تا ۲۵ متری ) آب‌های معتدل کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای سیاه، آزوف و خزر
زندگانی: ۴۶ سال
سن بلوغ: نرها ۸ تا ۱۳ سالگی و ماده‌ها ۸ تا ۲۰ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۵۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ تخم، با ۹۰ ساعت زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند.)
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، ماهیان کوچک همچون شاه‌کولی، گاوماهی‌ها، موتوماهی‌ها، خمسی‌ها، شیشه‌ماهی‌ها، کفال‌های بنیادین، شاه‌ماهی‌ها (از خانواده‌ی شگ‌ماهیان) و...
شکارگران: آدمی
رنگ: سبز گراینده به خاکستری در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۱۱۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۳۶ (بیشتر ۱۴۵) سانتی‌متر
ویژگی: تاس‌ماهی روسی یا تاس‌ماهی دانوب Danube sturgeon یا تاس‌ماهی الماس Diamond sturgeon، دارای بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک، همچنین دارای دهانی زیرین، کشیده و باریک و ۴ سبیلک در زیر پوزه (آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند.)، دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی، دربرگیرنده‌ی یک ردیف پشتی، دو ردیف پهلویی و دو ردیف شکمی، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) همانند کوسه‌ها، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این جانوران می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Mark N Thomas - Dirkimages

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده