جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریایی اروپا

نام: تاس‌ماهی دریایی اروپا European sea sturgeon
نام علمی: Acipenser sturio
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهیان بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۴ تا ۹۳ متری (بیشتر ۵ تا ۶۰ متری) آب‌های معتدل کرانه‌های قاره‌ی اروپا
زندگانی: ۸۰ تا ۱۰۰ سال
سن بلوغ: نرها ۱۲ تا ۱۴ سالگی و ماده‌ها ۱۶ تا ۱۸ سالگی
زادآوری: ۳۰۰۰۰۰ تا ۲ میلیون تخم (با ۶ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان همچون نرم‌تنان، سخت‌پوستان، کرم، لارو حشرات آبزی، ماهی‌های کوچک و...
رنگ: خاکستری گراینده به قهوه‌ای در پشت و سفید گراینده به زرد در شکم
اندازه: وزن ۳۰۰ (گاه تا ۴۰۰) کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۵ (گاه تا ۶۰۰) سانتی‌متر
ویژگی: تاس‌ماهی دریایی اروپا یا تاس‌ماهی بالتیکی Baltic sturgeon دارای بدنی باریک، کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت، ۲ ردیف در پهلوها و ۲ ردیف در شکم و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریایی اروپا

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریایی اروپا

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریایی اروپا

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریایی اروپا

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریایی اروپا

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده