جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریایی اروپایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریایی اروپایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریایی اروپایی

نام: تاس‌ماهی دریایی اروپایی European sea sturgeon
نام علمی: Acipenser sturio
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهی‌های بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ماستریختین (۷۲/۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۴ تا ۹۳ متری (بیشتر ۵ تا ۶۰ متری) آب‌های معتدل شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای غرب قاره‌ی اروپا، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای شمال، شمال دریای مدیترانه، غرب و جنوب دریای سیاه و رودهای ریزنده به آن‌ها در قاره‌ی اروپا)
زندگانی: ۱۰۰ سال
سن بلوغ: نرها ۱۲ تا ۱۴ سالگی و ماده‌ها ۱۶ تا ۱۸ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۳۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰ تخم، با ۷ روز زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند. همچنین نرها هر ۲ سال یک‌بار و ماده‌ها هر ۳ تا ۴ سال یک‌بار زادآوری می‌کنند.)
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، کرم‌ها، لارو حشرات آبزی و ماهی‌های کوچک
شکارگران: آدمی
رنگ: قهوه‌ای گراینده به سبز تا سیاه با ته‌رنگ طلایی در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۴۰۰ (بیشتر ۳۰۰) کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰۰ سانتی‌متر (بیشتر ۱۲۵ تا ۱۵۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۵۰ تا ۳۵۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها)
درباره‌ی جانور: تاس‌ماهی دریایی اروپایی یا تاس‌ماهی بالتیکی Baltic sturgeon یا تاس‌ماهی معمولی Common sturgeon، بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک دارند. همچنین آنان دهانی زیرین و ۴ سبیلک در زیر پوزه‌ی‌شان دارند. آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. تاس‌ماهی‌های دریایی اروپایی بر روی بدن‌شان ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی دارند. این سپرچه‌ها در ۱ ردیف پشتی، ۲ ردیف پهلویی و ۲ ردیف شکمی جای گرفته‌اند. این جانوران همانند کوسه‌ها دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) هستند. تاس‌ماهی‌های دریایی اروپایی بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این ماهی‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Johannes Pfleiderer - Naturgucker.de

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده