جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای

نام: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای Shovelnose sturgeon
نام علمی: Scaphirhynchus platorynchus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: پوزه‌بیلچه‌ای
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۷ متری آب‌های معتدل رودهای میزوری و می‌سی‌سی‌پی در کشور آمریکا
زندگانی: ۳۰ تا ۶۱ سال
سن بلوغ: نرها ۵ سالگی و ماده‌ها ۷ سالگی
زادآوری: ۵۰۰۰۰ تخم (با ۵ تا ۸ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار حشرات آب‌زی و لارو آنان، کرم، ماهیان کوچک، سخت‌پوستان و...
رنگ: قهوه‌ای روشن در پشت و سفیدرنگ در شکم
اندازه: وزن ۲/۵ (گاه تا ۴/۸) کیلوگرم، بدن به درازای ۵۰ تا ۸۵ (گاه تا ۱۰۰) سانتی‌متر
ویژگی: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای گسترده‌ترین ماهیان خاویاری در رودهای میزوری و می‌سی‌سی‌پی، دارای بدنی باریک، کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت، ۲ ردیف در پهلوها و ۲ ردیف در شکم و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده