​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم

نام: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم Barcheek unicornfish
نام علمی: Naso lituratus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: تک‌شاخ‌ماهیان
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۳۹ سال
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها
ویژگی: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم یا ناسو تنگ Naso tang دارای رنگ قهوه‌ای گراینده به خاکستری و لب‌هایی نارنجی، با بدنی به درازای ۴۶ سانتی‌متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده