جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی خال‌دار

نام: جراح‌ماهی خال‌دار Spotted tang
نام علمی: Zebrasoma gemmatum
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی‌های بادبانی
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۶۱ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس هند
زندگانی: ۷ تا ۱۰ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: خاکستری گرافیتی با خال‌های سفید و دم زردرنگ
اندازه: بدن به درازای ۲۲ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی خال‌دار جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: باله‌بادبانی خالدار

جانوران مهره‌دار - ماهیان: باله‌بادبانی خالدار

جانوران مهره‌دار - ماهیان: باله‌بادبانی خالدار

جانوران مهره‌دار - ماهیان: باله‌بادبانی خالدار

جانوران مهره‌دار - ماهیان: باله‌بادبانی خالدار

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده