​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

نام: جراح‌ماهی دوخط Doubleband surgeonfish
نام علمی: Acanthurus tennenti
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
خوراک: جلبک‌ها و...
ویژگی: جراح‌ماهی دوخط ماهی‌ای بیضی‌گونه، دارای باله‌ای کمانی (که با افزایش سن کشیده‌تر می‌شود) و بدنی به درازای ۲۵ تا ۳۱ سانتی‌متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده