جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

نام: جراح‌ماهی دوخط Doubleband surgeonfish
نام علمی: Acanthurus tennenti
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۰ متری (بیشتر ۳ تا ۲۵ متری) آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: نارنجی-بژ یا قهوه‌ای گراینده به زرد-زیتونی یا خاکستری
اندازه: بدن به درازای ۳۱ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی دوخط جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دوخط

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده