جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی ستاره‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی ستاره‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی ستاره‌ای

نام: تاس‌ماهی ستاره‌ای Starry sturgeon
نام علمی: Acipenser stellatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهی‌های بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ماستریختین (۷۲/۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های معتدل کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای سیاه، آزوف، اژه و خزر و رودهای ریزنده به آن‌ها
زندگانی: ۲۹ سال
سن بلوغ: نرها ۶ تا ۱۲ سالگی و ماده‌ها ۸ تا ۱۴ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۱۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ تخم، با ۴۴ تا ۸۰ ساعت زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند.)
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، کرم‌ها، ماهیانی همچون سگ‌ماهی‌ها (از خانواده‌ی لوچ‌ماهیان)، گاوماهی‌ها، خمسی‌ها و شاه‌ماهی‌ها (از خانواده‌ی شگ‌ماهیان) و...
شکارگران: آدمی
رنگ: خاکستری تیره تا سیاه در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۸۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۵۰ (بیشتر ۱۲۵) سانتی‌متر
ویژگی: تاس‌ماهی ستاره‌ای یا اوزون‌برون (نامی ترکی به معنای درازدماغ) یا تیریج (نامی گیلکی)، دارای بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک، همچنین دارای دهانی زیرین، کشیده و باریک و ۴ سبیلک در زیر پوزه (آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند.)، دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی، دربرگیرنده‌ی یک ردیف پشتی، دو ردیف پهلویی و دو ردیف شکمی، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) همانند کوسه‌ها، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این جانوران می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده