​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

نام: اوزون‌برون Starry sturgeon
نام علمی: Acipenser stellatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
زیرخانواده: Acipenserinae
سرده: تاس‌ماهیان بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: دریای سیاه، دریای آزوف، دریاچه‌ی خزر و دریای اژه
زندگانی: ۲۷ سال
زادآوری: ۱۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ تخم (با ۴۴ تا ۸۰ ساعت زمان زاده شدن)
خوراک: شکار نرم‌تنان و سخت‌پوستان و ماهیانی همچون سگ‌ماهی گاوماهی، شاه‌ماهی، ماهی خمسی و...
ویژگی: اوزون‌بُرون (نامی ترکی به معنای دراز دماغ) یا تیریج (نامی گیلکی)، ماهی‌ای دارنده‌ی خاویاری ارزشمند، دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت (با ۱۱ تا ۱۴ سپرچه)، ۲ ردیف در پهلوها (هر یک با ۳۰ تا ۳۶ سپرچه) و ۲ ردیف در شکم (هر یک با ۱۰ تا ۱۱ سپرچه)، با وزنی تا ۸۰ کیلوگرم، بدنی به درازای ۲۲۰ سانتی‌متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده