جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

نام: اوزون‌برون Starry sturgeon
نام علمی: Acipenser stellatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهیان بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های معتدل دریای سیاه، دریای آزوف، دریاچه‌ی خزر و دریای اژه
زندگانی: ۲۷ سال
سن بلوغ: ۱۰ تا ۱۵ سالگی
زادآوری: ۱۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ تخم (با ۴۴ تا ۸۰ ساعت زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان همچون نرم‌تنان و سخت‌پوستان، ماهیانی همچون سگ‌ماهی، گاوماهی، شاه‌ماهی، ماهی خمسی و...
رنگ: سبز گراینده به خاکستری تیره یا قهوه‌ای
اندازه: وزن ۸۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: اوزون‌بُرون (نامی ترکی به معنای دراز دماغ) یا تیریج (نامی گیلکی)، دارای خاویاری ارزشمند، بدنی باریک، کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت، ۲ ردیف در پهلوها و ۲ ردیف در شکم و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: اوزون‌برون

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده