​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

نام: فیل‌ماهی Beluga (sturgeon)
نام علمی: Huso huso
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
زیرخانواده: Acipenserinae
سرده: فیل‌ماهیان
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: دریاچه‌ی خزر و دریای سیاه
زندگانی: تا ۱۰۰ سال
زادآوری: ۳۶۰۰۰۰ تا ۷۷۰۰۰۰۰ تخم (با ۱۴۰ تا ۲۴۰ ساعت زمان زاده شدن)
خوراک: شکار ماهیانی همچون کولمَه، سیاه‌کولی، شیشه‌ماهی، کپور، تاس‌ماهی اتریشی، سوف و...
ویژگی: فیل‌ماهی یا بلوگا بزرگ‌ترین ماهی دریاچه‌ی خزر و از بزرگ‌ترین ماهیان استخوانی، خاویار آن از گران‌ترین گونه‌های خاویار در جهان، دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت (با ۹ تا ۱۷ سپرچه)، ۲ ردیف در پهلوها (هر یک با ۲۸ تا ۶۰ سپرچه) و ۲ ردیف در شکم (هر یک با ۷ تا ۱۴ سپرچه)، با وزن ۱۹ تا ۲۶۴ کیلوگرم، بدنی به درازای ۱۴۲ تا ۳۲۸ سانتی‌متر و گاه تا وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم و درازای ۵ متر (فیل‌ماهیان ماده کم و بیش ۲۰ درصد بزرگ‌ترند) و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده