​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

نام: فیل‌ماهی Beluga (sturgeon)
نام علمی: Huso huso
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
زیرخانواده: Acipenserinae
سرده: فیل‌ماهیان
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۷۰ تا ۱۸۰ متری دریاچه‌ی خزر و دریای سیاه
زندگانی: ۵۶ سال (بیشینه تا ۱۰۰ سال)
سن بلوغ: نرها ۱۲ تا ۱۶ سالگی و ماده‌ها ۱۶ تا ۲۲ سالگی
زادآوری: ۳۶۰۰۰۰ تا ۷۷۰۰۰۰۰ تخم (با ۱۴۰ تا ۲۴۰ ساعت زمان زاده شدن)
خوراک: شکار ماهیانی همچون کولمَه، سیاه‌کولی، شیشه‌ماهی، کپور، تاس‌ماهی اتریشی، سوف و...
رنگ: خاکستری-آبی یا قهوه‌ای تیره
اندازه: وزن ۱۹ تا ۲۶۴ کیلوگرم (گاه تا ۱۰۰۰ کیلوگرم)، بدن به درازای ۱۴۲ تا ۳۲۸ سانتی‌متر (گاه تا ۵ متر) (فیل‌ماهیان ماده کم‌وبیش ۲۰ درصد بزرگ‌ترند)
ویژگی: فیل‌ماهی یا بلوگا بزرگ‌ترین ماهی دریاچه‌ی خزر و از بزرگ‌ترین ماهیان استخوانی، خاویار آن از گران‌ترین گونه‌های خاویار در جهان، دارای بدنی باریک، کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت، ۲ ردیف در پهلوها و ۲ ردیف در شکم و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده