جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

نام: فیل‌ماهی Beluga sturgeon
نام علمی: Huso huso
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: فیل‌ماهی‌ها
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۷۰ تا ۱۸۰ متری آب‌های معتدل کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای خزر، سیاه و آزوف
زندگانی: ۵۶ سال (بیشینه ۱۱۸ سال)
سن بلوغ: نرها ۱۲ تا ۱۶ سالگی و ماده‌ها ۱۶ تا ۲۲ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۳۶۰۰۰۰ تا ۷۷۰۰۰۰۰ تخم، با ۱۴۰ تا ۲۴۰ ساعت زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند. همچنین ماده‌ها هر ۴ تا ۷ سال یک‌بار زادآوری می‌کنند.)
خوراک: شکار ماهیان (۷۳ درصد) همچون کیلکاها و شاه‌ماهی‌های رودخانه (از خانواده‌ی شگ‌ماهیان)، گاوماهی‌ها، کفال‌ماهی‌ها، سرمخروطی‌ها (از خانواده‌ی کپورماهیان)، لاشه‌ماهی‌ها (از خانواده‌ی موتوماهیان)، کپور معمولی، کولمه معمولی، سوف و استرلیاد، شکار جانوران دیگر همانند نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پرندگان آبزی و توله‌ی فک‌ها همچون فک کاسپین (فک خزری) (فیل‌ماهی به وارون دیگر گونه‌های خانواده‌ی تاس‌ماهیان که بی‌مهرگان کفزی را می‌خورند، بیشتر ماهی‌خوار است.)
شکارگران: آدمی
رنگ: خاکستری-آبی یا قهوه‌ای تیره
اندازه: وزن ۱۵۷۱ (بیشتر ۱۹ تا ۲۶۴) کیلوگرم، بدن به درازای ۷۲۰ (بیشتر ۱۴۲ تا ۳۲۸) سانتی‌متر (ماده‌ها کم‌وبیش ۲۰ درصد بزرگ‌ترند.)
درباره‌ی جانور: فیل‌ماهی یا بلوگا استورژن یا استورژن بزرگ Great sturgeon، بزرگ‌ترین ماهی آب شیرین جهان است. افزون بر این، فیل‌ماهی دومین ماهی استخوانی دراز جهان پس از پاروماهی بزرگ و سومین ماهی استخوانی سنگین جهان به‌شمار می‌رود. این جانوران بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک دارند. همچنین آنان دهانی زیرین و ۴ سبیلک در زیر پوزه‌ی‌شان دارند. آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. فیل‌ماهی‌ها بر روی بدن‌شان ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی دارند. این سپرچه‌ها در ۱ ردیف پشتی، ۲ ردیف پهلویی و ۲ ردیف شکمی جای گرفته‌اند. این جانوران همانند کوسه‌ها دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) هستند. فیل‌ماهی‌ها بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این ماهی‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Mick Rush - Peter Bardsley

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۵ مشارکت کننده