جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فیل‌ماهی

نام: فیل‌ماهی Beluga sturgeon
نام علمی: Huso huso
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: فیل‌ماهی‌ها
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۷۰ تا ۱۸۰ متری آب‌های معتدل کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای خزر، سیاه و آزوف
زندگانی: ۵۶ سال (بیشینه ۱۱۸ سال)
سن بلوغ: نرها ۱۲ تا ۱۶ سالگی و ماده‌ها ۱۶ تا ۲۲ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۳۶۰۰۰۰ تا ۷۷۰۰۰۰۰ تخم، با ۱۴۰ تا ۲۴۰ ساعت زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند. همچنین ماده‌ها هر ۴ تا ۷ سال یک‌بار زادآوری می‌کنند.)
خوراک: شکار ماهیان (۷۳ درصد) همچون کیلکاها و شاه‌ماهی‌های رودخانه (از خانواده‌ی شگ‌ماهیان)، گاوماهی‌ها، کفال‌ماهی‌ها، سرمخروطی‌ها (از خانواده‌ی کپورماهیان)، لاشه‌ماهی‌ها (از خانواده‌ی موتوماهیان)، کپور معمولی، کولمه معمولی، سوف و استرلیاد، شکار جانوران دیگر همانند نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پرندگان آبزی و توله‌ی فک‌ها همچون فک خزری و... (فیل‌ماهی به وارون دیگر گونه‌های خانواده‌ی تاس‌ماهیان که بی‌مهرگان کفزی را می‌خورند، بیشتر ماهی‌خوار است.)
شکارگران: آدمی
رنگ: خاکستری-آبی یا قهوه‌ای تیره
اندازه: وزن ۱۵۷۱ (بیشتر ۱۹ تا ۲۶۴) کیلوگرم، بدن به درازای ۷۲۰ (بیشتر ۱۴۲ تا ۳۲۸) سانتی‌متر (ماده‌ها کم‌وبیش ۲۰ درصد بزرگ‌ترند.)
ویژگی: فیل‌ماهی یا بلوگا استورژن یا استورژن بزرگ Great sturgeon، بزرگ‌ترین ماهی آب شیرین جهان، دومین ماهی استخوانی دراز جهان پس از پاروماهی بزرگ و سومین ماهی استخوانی سنگین جهان، دارای بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک، همچنین دارای دهانی زیرین، کشیده و باریک و ۴ سبیلک در زیر پوزه (آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند.)، دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی، دربرگیرنده‌ی یک ردیف پشتی، دو ردیف پهلویی و دو ردیف شکمی، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) همانند کوسه‌ها، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این جانوران می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Mick Rush - Peter Bardsley

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده