فهرست جانوران شگفت‌انگیز

فهرست جانوران شگفت‌انگیز

فهرست برخی از جانوران شگفت‌انگیز به‌کارگیری شده

در سایت فرتورچین


جانوران مهره‌دار - پستانداران:
فیل بیشه‌ی آفریقایی - فیل جنگلی آفریقایی - فیل آسیایی - گرگ خاکستریگرگ یال‌دار - سگ بیشه - سگ وحشی آفریقایی - سگ‌راکون معمولی - روباه سرخروباه گوش‌خفاشی - روباه صحرا - ببر - پلنگ - پلنگ برفی - پلنگ ابری - سیاه‌گوش - جگوار - شیر کوهی - یوزپلنگ - وشق اوراسیایی - زباد نخلی آستون - خرس‌گربه - کفتار خال‌دار - کفتار قهوه‌ای - میرکت - خدنگ نواری - فوسا - خرس قهوه‌ای - خرس سیاه آمریکایی - خرس قطبی - خرس پاندا - پاندای سرخ - راکون - گراز دریایی - فک خزپوش جنوبگان - شیر دریایی اشتلر
جانوران مهره‌دار - پرندگان:
عقاب طلایی - عقاب سرسفید - قرقی - دال روپل - عقاب دوبرادر - عقاب خال‌دار بزرگ - عقاب ورو - عقاب بندباز - عقاب دم‌سفید - عقاب دریایی استلر - کرکس ریش‌دار - کرکس مصری - مرغ دبیر - رخ‌کرکس کالیفرنیا - شاه‌کرکس - رخ‌کرکس آند - غراب معمولی - کلاغ کالدونیای نو - زاغی سبز معمولی - غراب نوک‌درشت - زاغ زمینی ایرانی - زاغی آبی سری‌لانکا - زاغی اوراسیایی
جانوران مهره‌دار - خزندگان:
لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی - لاک‌پشت غول‌پیکر آلدابرا - لاک‌پشت مهمیزدار آفریقایی - لاک‌پشت نرم‌لاک چینی - لاک‌پشت دریایی سرگنده - لاک‌پشت دریایی سبز - لاک‌پشت منقارعقابی - لاک‌پشت پشت‌چرمی - لاک‌پشت گردن‌دراز شرقی - ماتا ماتا - سوسمار توآتارا - مارمولک اژدهای گردن‌سیاه - آگامای معمولی - مارمولک خاردم آراسته - مارمولک خاردم مصری - سوسمار پره‌بادبانی امبوینا - مارمولک شاخ کرگدنی - مارمولک طوقی - اژدهای پرنده‌ی معمولی - مارمولک خاردار - آفتاب‌پرست جکسون - آفتاب‌پرست دو شاخ غرب اوسامبارا - آفتاب‌پرست پرده‌دار - آفتاب‌پرست شاخ‌کوتاه - ایگوآنای سبز - ایگوآنای سنگی کوبایی - ایگوآنای کرگدنی - ایگوآنای آبی - ایگوآنای دریایی - ایگوآنای زمینی سانتا فه - مارمولک شاخ‌دار شاهی - مارمولک شاخ‌دار تگزاس - گکوی هند آرام - گکوی دم‌برگی خزه‌ای - گکوی دم‌برگی شیطانی - گکوی دم‌برگی هنکل - گکوی دم‌تخت معمولی - مارمولک بی‌پای برتون - گکوی پلنگی
جانوران مهره‌دار - دوزیستان:
وزغ مامای معمولی - وزغ مامای ایبری - قورباغه‌ی پنجه‌دار آفریقایی - وزغ سورینامی معمولی - وزغ دالان‌ساز مکزیکی - وزغ نیشکروزغ وودهاوس - قورباغه‌ی شیشه‌ای فلایشمان - قورباغه‌ی شاخ‌دار آرژانتینی - قورباغه‌ی شاخ‌دار سورینام - قورباغه‌ی زهرآگین زرین - قورباغه‌ی بینی‌بیلچه‌ای مرمری - قورباغه‌ی بینی‌بیلچه‌ای خال‌دار - قورباغه‌ی درختی چشم‌سرخ - قورباغه‌ی کوتوله‌ی کویابا - قورباغه‌ی گوجه فرنگی ماداگاسکار - گاوغوک آفریقایی - گاوغوک آمریکایی - قورباغه‌ی پرنده‌ی والاس - قورباغه‌ی جالوت - گاوغوک هندی - قورباغه‌ی برگی میمون‌نمای مومی - سمندر غول‌پیکر چینی - سمندر غول‌پیکر ژاپنی - سمندر آبی - سمندر ببری - اکسولوتل - سمندر ماری سه‌انگشته - سمندر سرخ - انساتینا - اولم - سمندرک آج‌دار ایبریایی - سمندرک آتش‌دل ژاپنی - سمندر آلپی - سمندرک نواری شمالی - سمندر آذرینسایرن بزرگ - سایرن کوچک
جانوران مهره‌دار - ماهیان:
مخمل‌ماهی جنوبی - مرمرماهی سرشکاف‌دار - ماهی کاردینال بنگای - شاه‌گیش بزرگ - شیشه‌ماهی هندی - گرگ‌ماهی اطلسی - مارماهی گرگی - ماهی ماندارین - فیل‌ماهی - تاس‌ماهی ستاره‌ای
 - تازی‌ماهی - دم‌دراز معمولی - مارماهی اروپاییدست‌ماهی خال‌دار - کاردماهی شبح سیاه - شیپورماهی - کوسه‌ی ببری - کوسه‌ی لیمویی
گردآوری: فرتورچین

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده