فهرست جانوران شگفت‌انگیز

فهرست جانوران شگفت‌انگیز

فهرست برخی از جانوران شگفت‌انگیز به‌کارگیری شده

در سایت فرتورچین


جانوران مهره‌دار - پستانداران:
فیل بیشه‌ی آفریقایی - فیل جنگلی آفریقایی - فیل آسیایی - گرگ خاکستریگرگ یال‌دار - سگ بیشه - سگ وحشی آفریقایی - سگ‌راکون معمولی - روباه سرخروباه گوش‌خفاشی - روباه صحرا - روباه شمالگان - شیر - ببر - پلنگ - پلنگ برفی - پلنگ ابری - سیاه‌گوش - گربه‌ی دم‌کوتاه - جگوار - شیر کوهی - یوزپلنگ - وشق اوراسیایی -گربه‌ی ماهیگیر - پلنگچه - گربه‌ی شنی - زباد نخلی آفریقاییزباد نخلی آستون - خرس‌گربه - کفتار خال‌دار - کفتار قهوه‌ای - کفتار راه‌راه - گرگ خاکی - میرکت - خدنگ نواری - فوسا - خرس قهوه‌ای - خرس سیاه آمریکایی - خرس قطبی - خرس پاندا - خرس تنبل - پاندای سرخ - راکون - گراز دریایی - فک خزپوش جنوبگان - شیر دریایی اشتلر - فک فیلی جنوبی - فک پلنگی - فک سرپوش‌دار - فک کاسپین (فک خزری) - ولورین - سمور آمریکایی - سمور زردبر - سمور دریایی - سمور رودخانه‌ای آمریکای شمالی - سمور آبی اوراسیایی - سمور آبی غول‌آسا - گورکن اوراسیایی - گورکن عسل‌خوار - قاقم - قاقم دورنگ اروپایی - تیره‌راسوی آمریکایی - گورکن آمریکایی - گندراسوی راه‌راه - گندراسوی خوک‌بینی آمریکایی - تیغ‌پشت نواری دشت - اسب - خر - گورخر آسیایی - گورخر گروی - گورخر دشتی - کرگدن سیاه - کرگدن سفید - کرگدن هندی - تاپیر بیرد - تاپیر مالایی  - کل چهارچشم - کل یال‌دار سیاه - کل یال‌دار آبی‌رنگ - زرافه‌گردن - سایگا - دیک‌دیک کرک - نیلی‌گاو - گاومیش آبی - گاو - گااور یا گائور - بنتنگ - غژگاو - گاومیش کوهان‌دار آمریکایی یا بوفالوی آمریکایی - گاومیش آفریقایی یا بوفالوی آفریقایی - گورگوزن - تاکین - مارخور - بز - بز کوهی راکی - گوسفند - گاو مشک - شاخ‌بلند شبدیز - تیزشاخ آفریقایی - تیزشاخ کالاهاری - تابیده‌شاخ - کل آب‌دوست - شوکا - گوزن آبی - موس - گوزن شمالی - گوزن دم‌سفید - گوزن زرد اروپایی - چیتال - الک - مرال
جانوران مهره‌دار - پرندگان:
عقاب طلایی - عقاب سرسفید - عقاب هارپی - عقاب جنگی - عقاب فیلیپینیقرقی - دال روپل - عقاب دوبرادر - عقاب خال‌دار بزرگ - عقاب ورو - عقاب بندباز - عقاب دم‌سفید - عقاب دریایی استلر - کرکس ریش‌دار - کرکس مصری - مرغ دبیر - رخ‌کرکس کالیفرنیا - شاه‌کرکس - رخ‌کرکس آند - غراب معمولی - کلاغ کالدونیای نو - زاغی سبز معمولی - غراب نوک‌درشت - زاغ زمینی ایرانی - زاغی آبی سری‌لانکا - زاغی اوراسیایی - کبوتر چاهی - قمری مویه‌گر - جغد سوراخ‌نشین - مرغ حق اوراسیایی - جغد گوش‌دراز - جغد گوش‌کوتاه - بوف برفی - بوف شاخ‌دار بزرگ - شاه‌بوف اوراسیایی - بوف ورو - بوف ماهی‌خوار بلکیستون - جغد جنگلی - جغد خاکستری بزرگ - جغد انبار

جانوران مهره‌دار - خزندگان:
لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی - لاک‌پشت غول‌پیکر گالاپاگوس - لاک‌پشت غول‌پیکر آلدابرا - لاک‌پشت مهمیزدار آفریقایی - لاک‌پشت نرم‌لاک چینی - لاک‌پشت دریایی سرگنده - لاک‌پشت دریایی سبز - لاک‌پشت منقارعقابی - لاک‌پشت پشت‌چرمی - لاک‌پشت بینی‌خوکی - لاک‌پشت گردن‌دراز شرقی - ماتا ماتا - لاک‌پشت گازگیر الیگاتور - سوسمار توآتارا - آگامای معمولی - مارمولک طوقی - اژدهای پرنده‌ی معمولی - مارمولک خاردار - آفتاب‌پرست جکسون - آفتاب‌پرست پرده‌دار - ایگوآنای سبز - ایگوآنای سنگی کوبایی - ایگوآنای کرگدنی - ایگوآنای آبی - ایگوآنای دریایی - ایگوآنای زمینی سانتا فه - مارمولک شاخ‌دار شاهی - مارمولک شاخ‌دار تگزاس - گکوی هند آرام - گکوی دم‌برگی خزه‌ای - گکوی دم‌برگی شیطانی - مارمولک بی‌پای برتون - گکوی پلنگی
جانوران مهره‌دار - دوزیستان:
وزغ مامای معمولی - وزغ مامای ایبری - قورباغه‌ی پنجه‌دار آفریقایی - وزغ سورینامی معمولی - وزغ دالان‌ساز مکزیکی - وزغ نیشکروزغ وودهاوس - قورباغه‌ی شیشه‌ای فلایشمان - قورباغه‌ی شاخ‌دار آرژانتینی - قورباغه‌ی شاخ‌دار سورینام - قورباغه‌ی زهرآگین زرین - قورباغه‌ی بینی‌بیلچه‌ای مرمری - قورباغه‌ی بینی‌بیلچه‌ای خال‌دار - قورباغه‌ی درختی چشم‌سرخ - قورباغه‌ی کوتوله‌ی کویابا - قورباغه‌ی گوجه فرنگی ماداگاسکار - گاوغوک آفریقایی - گاوغوک آمریکایی - قورباغه‌ی پرنده‌ی والاس - قورباغه‌ی جالوت - گاوغوک هندی - قورباغه‌ی برگی میمون‌نمای مومی - سمندر غول‌پیکر چینی - سمندر غول‌پیکر ژاپنی - سمندر آبی - سمندر ببری - اکسولوتل - سمندر ماری سه‌انگشته - سمندر سرخ - انساتینا - اولم - سمندرک آج‌دار ایبریایی - سمندرک آتش‌دل ژاپنی - سمندر آلپی - سمندرک نواری شمالی - سمندر آذرینسایرن بزرگ - سایرن کوچک
جانوران مهره‌دار - ماهیان:
ماهی کاردینال بنگای - شاه‌گیش بزرگ - گرگ‌ماهی اطلسی - مارماهی گرگی - ماهی ماندارین - فیل‌ماهی - تاس‌ماهی ستاره‌ای - دم‌دراز معمولی - مارماهی اروپاییکوسه‌ی ببری - کوسه‌ی لیمویی

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده