جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران آسیایی (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران آسیایی (بخش دوم)

خانواده‌ی سمندران آسیایی Hynobiidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان بدوی، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی سمندران آسیایی می‌پردازد با ۱۸ گونه (از ۳۶ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Hynobiinae
دنباله‌ی سرده‌ی سمندرهای آسیایی Hynobius

 

سمندر جِجو

نام: سمندر جِجو Jeju salamander
نام علمی: Hynobius quelpaertensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک جزیره‌های جین، جئونج، ججو و شهرستان نامهائه در جنوب کشور کره‌ی جنوبی در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸ تا ۱۴ سانتی‌متر برای نرها و ۷ تا ۱۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Eric C. Maxwell

 

سمندر اِزو

نام: سمندر اِزو Ezo salamander
نام علمی: Hynobius retardatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، درختچه‌زارهای معتدل، باتلاق‌ها، مرداب‌ها و چشمه‌های آب شیرین، زمین‌های آب‌گرفته، آبراهه‌ها و جوی‌های جزیره‌ی هوکایدو در شمال کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۵ تا ۲۰ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش یک دوم درازای بدن

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر تایچو

نام: سمندر تایچو Taichu salamander
نام علمی: Hynobius sonani
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های آلپی باز و جنگل‌های همیشه‌سبز نمناک رشته‌کوه مرکزی جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹/۸ تا ۱۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۹ تا ۱۰/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر رنگی کهربا

نام: سمندر رنگی کهربا Amber-colored salamander
نام علمی: Hynobius stejnegeri
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل و جویبارهای منطقه‌های کوهستانی استان‌های کوماموتو، میازاکی و کاگوشیما در جزیره‌ی کیوشو در غرب کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۶ تا ۸/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه (بدن به درازای ۱۳/۷ تا ۱۵/۵ سانتی‌متر)

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر توکیو

نام: سمندر توکیو Tokyo salamander
نام علمی: Hynobius tokyoensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، چشمه‌های آب شیرین، زمین‌های کشاورزی، زمین‌های آب‌گرفته، آبراهه‌ها و جوی‌های کلان‌شهر توکیو و استان‌های گونما، توچیگی، ایباراکی، سایتاما، چیبا و کاناگاوا در جزیره‌ی هونشو در کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸ تا ۱۳ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر تسوشیما

نام: سمندر تسوشیما Tsushima salamander
نام علمی: Hynobius tsuensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و جویبارهای جزیره‌ی تسوشیما در غرب کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۸ تا ۷/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه (بدن به درازای ۱۰/۹ تا ۱۴/۲ سانتی‌متر)

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر کوری

نام: سمندر کوری Kori salamander
نام علمی: Hynobius yangi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تپه‌های جنگلی کلان‌شهر بوسان در جنوب شرقی کشور کره‌ی جنوبی در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۲ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ تا ۶/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۷۰ تا ۹۰ درصد این اندازه

نگاره: Kim, Hyun-Tae

 

سمندر ییوو

نام: سمندر ییوو Yiwu salamander
نام علمی: Hynobius yiwuensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، زمین‌های کشاورزی و باغ‌های روستایی استان جه‌جیانگ در شرق کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸/۳ تا ۱۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۷ تا ۱۱/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Henk Wallays

 

سرده‌ی سمندرهای سیچوآن Liua

 

سمندر ووشان

نام: سمندر ووشان Wushan salamander
نام علمی: Liua shihi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین استان‌های سیچوآن، هوبئی، هنان، شاآنشی و هونان در کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Arnaud JAMIN

 

سرده‌ی سمندرهای کوهستانی Paradactylodon

 

سمندر جویباری ایرانی

نام: سمندر جویباری ایرانی Persian brook salamander
نام علمی: Paradactylodon persicus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای کوهستانی جنگل‌های پهن‌برگ رشته‌کوه البرز در استان‌های اردبیل، گیلان، گلستان و مازندران در شمال کشور ایران در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۶/۸ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Laura Bok

 

سرده‌ی Pseudohynobius

 

سمندر خال‌زرد

نام: سمندر خال‌زرد Yellow-spotted salamander
نام علمی: Pseudohynobius flavomaculatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و بوته‌زارهای کوه‌های استان‌های هوبئی، گوئیژو و هون‌آن و کلان‌شهر چونگ‌کینگ در کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۵/۸ تا ۱۸/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۱۳/۸ تا ۱۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Dr. Zeng

 

سمندر کوهستانی جینفو

نام: سمندر کوهستانی جینفو Jinfo Mountain salamander
نام علمی: Pseudohynobius jinfo
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها و چشمه‌های کوه‌های جنیفو و بایما در کلان‌شهر چونگ‌کینگ در مرکز کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم بلندتر از این اندازه

نگاره: Dr. Zeng

 

سمندر پوشیونگ

نام: سمندر پوشیونگ Puxiong salamander
نام علمی: Pseudohynobius puxiongensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای کوهستانی استان سیچوآن کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش یک دوم درازای بدن

نگاره: Dr. Zeng

 

سمندر شویچِنگ

نام: سمندر شویچِنگ Shuicheng salamander
نام علمی: Pseudohynobius shuichengensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های کوهستانی استان گوئیژو در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۱/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش یک دوم درازای بدن

نگاره: Dr. Zeng

 

سرده‌ی Salamandrella

 

سمندر سیبریایی

نام: سمندر سیبریایی Siberian salamander
نام علمی: Salamandrella keyserlingii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه اورال تا جزیره‌مانند کامچاتکا در کشور روسیه، شمال شرقی چین، استان‌های هامگیونگ شمالی، هامگیونگ جنوبی و ریانگ‌گانگ در شمال شرقی کره‌ی شمالی، جزیره‌ی هوکایدو در کشور ژاپن، مغولستان و شمال قزاقستان در قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: -

 

سمندر خاور دور

نام: سمندر خاور دور Far east salamander
نام علمی: Salamandrella tridactyla
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های سرزمین پریمورسکی، سرزمین خاباروفسک و استان خودگردان یهودی در جنوب شرقی کشور روسیه در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Sebastian Voitel

 

زیرخانواده‌ی Onychodactylinae
سرده‌ی سمندرهای پنجه‌دار Onychodactylus

 

سمندر پنجه‌دار دُم‌دراز

نام: سمندر پنجه‌دار دُم‌دراز Long-tailed clawed salamander
نام علمی: Onychodactylus fischeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های کوهستانی خاور دور کشور روسیه، شمال شرقی چین و جزیره‌مانند کره در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۷ تا ۱۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۸ تا ۱۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم بلندتر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Dr. Zeng

 

سمندر پنجه‌دار ژاپنی

نام: سمندر پنجه‌دار ژاپنی Japanese clawed salamander
نام علمی: Onychodactylus japonicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نزدیک رودهای کوچک، جویبارها و دریاچه‌های جزیره‌های هونشو و شیکوگو در کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر، دُم کمی بلندتر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Sebastian Voitel

 

گونه‌های خانواده‌ی سمندران آسیایی (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده