جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران راستین (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران راستین (بخش دوم)

خانواده‌ی سمندران راستین Salamandridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی سمندران راستین می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۸۱ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Pleurodelinae
سرده‌ی سمندرک‌های نواری Ommatotriton

 

سمندرک نواری شمالی

نام: سمندرک نواری شمالی Northern banded newt
نام علمی: Ommatotriton ophryticus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مخروطی، مخلوط و برگریز، چمن‌زارهای زیرآلپی، دریاچه‌ها، آبگیرها و جویبارهای کشورهای ارمنستان و گرجستان، شمال شرقی ترکیه و سرزمین کراسنودار روسیه در غرب منطقه‌ی قفقاز
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۵ تا ۱۸ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Sebastian Voitel
(آشنایی بیشتر با سمندرک نواری شمالی)

 

سمندرک نواری جنوبی

نام: سمندرک نواری جنوبی Southern banded newt
نام علمی: Ommatotriton vittatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، چمن‌زارها، رودها، آبگیرها، کانال‌ها، غارها، زمین‌های کشاورزی و باغ‌های روستایی کشورهای ارمنستان، شمال عراق، اسرائیل، اردن، لبنان، غرب سوریه و جنوب شرقی ترکیه در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: بدن به درازای ۹ تا ۱۱ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: -

 

سرده‌ی سمندرک‌های دُم‌پارویی یا چینی Pachytriton

 

سمندرک دُم‌پارویی خال‌دار

نام: سمندرک دُم‌پارویی خال‌دار Spotted paddle-tail newt
نام علمی: Pachytriton brevipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ و مخلوط کوهستانی و جویبارهای سنگی استان‌های گوانگ‌دونگ، فوجی‌آن و جیانگ‌شی در جنوب شرقی کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۳ تا ۱۷ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Radek Sejkora

 

سمندرک تنومند یائوشان

نام: سمندرک تنومند یائوشان Yaoshan stout newt
نام علمی: Pachytriton inexpectatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و جویبارهای کوهستانی استان‌های گوانگ‌دونگ، هون‌آن و گوئیژو و منطقه‌ی خودگردان گوانگ‌شی در جنوب شرقی کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ تا ۹/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۶ تا ۱۰/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۱۲/۸ تا ۱۹/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۴/۴ تا ۲۰/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها)

نگاره: Qin_Huang

 

سرده‌ی سمندرک‌های زگیل‌دار آسیایی Paramesotriton

 

سمندرک زگیل‌دار دُم‌خال‌دار

نام: سمندرک زگیل‌دار دُم‌خال‌دار Spot-tailed warty newt
نام علمی: Paramesotriton caudopunctatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و جویبارهای کوهستانی جنوب غربی استان هون‌آن و شمال شرقی منطقه‌ی خودگردان گوانگ‌شی در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۵/۴ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Radek Sejkora

 

سمندرک زگیل‌دار چینی

نام: سمندرک زگیل‌دار چینی Chinese warty newt
نام علمی: Paramesotriton chinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، رودها و مرداب‌های آب شیرین استان‌های آن‌هوئی، چجیانگ، هون‌آن، فوجی‌آن و گوانگ‌دونگ در جنوب شرقی کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۵/۱ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: -

 

سمندرک زگیل‌دار وانگ‌گائو

نام: سمندرک زگیل‌دار وانگ‌گائو Wanggao warty newt
نام علمی: Paramesotriton fuzhongensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و جویبارهای سنگی شمال شرقی منطقه‌ی خودگردان گوانگ‌شی در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Radek Sejkora

 

سمندرک زگیل‌دار گوانگ‌شی

نام: سمندرک زگیل‌دار گوانگ‌شی Guangxi warty newt
نام علمی: Paramesotriton guangxiensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و جویبارهای شهرستان نینگمینگ در منطقه‌ی خودگردان گوانگ‌شی در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Yuki503

 

سمندرک زگیل‌دار هنگ کنگ

نام: سمندرک زگیل‌دار هنگ کنگ Hong Kong warty newt
نام علمی: Paramesotriton hongkongensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و جویبارهای استان گوانگ‌دونگ و هنگ کنگ در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۲ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۷/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۱۰/۴ تا ۱۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۱۱/۸ تا ۱۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها)

نگاره: Cowyeow

 

سمندرک زگیل‌دار لونگلی

نام: سمندرک زگیل‌دار لونگلی Longli warty newt
نام علمی: Paramesotriton longliensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و جویبارهای شهرستان شیانفنگ در استان هوبئی و شهرستان لونگلی در استان گوئیژو در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Henk Wallays

 

سرده‌ی سمندرک‌های آج‌دار Pleurodeles

 

سمندرک آج‌دار الجزایری

نام: سمندرک آج‌دار الجزایری Algerian ribbed newt
نام علمی: Pleurodeles nebulosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، مخزن‌های ذخیره‌ی آب و آبگیرهای کشورهای الجزایر و تونس در شمال غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۳ سانتی‌متر، دُم بلندتر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندرک آج‌دار ایدوغ

نام: سمندرک آج‌دار ایدوغ Edough ribbed newt
نام علمی: Pleurodeles poireti
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، مخزن‌های ذخیره‌ی آب و آبگیرهای رشته‌کوه ایدوغ در شمال شرقی کشور الجزایر در شمال غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۸/۵ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Klaus Rudloff

 

سمندرک آج‌دار ایبریایی

نام: سمندرک آج‌دار ایبریایی Iberian ribbed newt
نام علمی: Pleurodeles waltl
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، استخرها، جویبارها و آب‌انبارهای کشور پرتغال و نیمه‌ی جنوبی اسپانیا در جزیره‌مانند ایبری در جنوب غربی قاره‌ی اروپا و شمال مراکش در شمال غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳۱/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲۸/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Claudia_Amaranta
(آشنایی بیشتر با سمندرک آج‌دار ایبریایی)

 

سرده‌ی سمندرک‌های آرام Taricha

 

سمندرک سخت‌پوست

نام: سمندرک سخت‌پوست Rough-skinned newt
نام علمی: Taricha granulosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مخروطی، درخت‌زارها، چمن‌زارها، آبگیرها، دریاچه‌ها و جویبارهای غرب استان بریتیش کلمبیا در جنوب غربی کانادا و جنوب ایالت آلاسکا، غرب واشنیگتن، غرب اورگن و شمال غربی کالیفرنیا در غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۶ ت ۸/۷ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه (بدن به درازای ۱۲/۵ تا ۲۲ سانتی‌متر)

نگاره: -
(آشنایی بیشتر با سمندرک سخت‌پوست)

 

سمندرک شکم‌سرخ

نام: سمندرک شکم‌سرخ Red-bellied newt
نام علمی: Taricha rivularis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای کرانه‌ای، جنگل‌های سرخ‌چوب، رودها و جویبارهای شهرستان‌های دل نورت، سونوما، مندوسینو، هامبولت و سانتا کلارا در غرب ایالت کالیفرنیا در غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ تا ۸/۹ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه (بدن به درازای ۱۴ تا ۱۹ سانتی‌متر)

نگاره: John P Clare
(آشنایی بیشتر با سمندرک شکم‌سرخ)

 

سمندرک سیِرا

نام: سمندرک سیِرا Sierra newt
نام علمی: Taricha sierrae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، گرم‌دشت‌ها، کوهپایه‌های دارای درختان مخروطی، آبگیرها، استخرها، دریاچه‌ها و جویبارهای غرب رشته‌کوه نوادا در ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ تا ۸/۹ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه (بدن به درازای ۱۲/۵ تا ۲۰ سانتی‌متر)

نگاره: John P Clare
(آشنایی بیشتر با سمندرک سیِرا)

 

سمندرک کالیفرنیا

نام: سمندرک کالیفرنیا California newt
نام علمی: Taricha torosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، جویبارها و آبگیرهای ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ تا ۸/۹ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه (بدن به درازای ۱۲/۵ تا ۲۰ سانتی‌متر)

نگاره: John P Clare
(آشنایی بیشتر با سمندرک کالیفرنیا)

 

سرده‌ی سمندرک‌های تاج‌دار و مرمرین Triturus

 

سمندرک تاج‌دار آناتولی

نام: سمندرک تاج‌دار آناتولی Anatolian crested newt
نام علمی: Triturus anatolicus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، آبگیرها، آب‌راه‌ها، آب‌انبارها و دریاچه‌های کرانه‌های دریای سیاه در شمال کشور ترکیه در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۳ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Radek Sejkora

 

سمندرک تاج‌دار ایتالیایی

نام: سمندرک تاج‌دار ایتالیایی Italian crested newt
نام علمی: Triturus carnifex
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، چمن‌زارها، آبگیرها، استخرها، جویبارها و رودهای آرام کشورهای ایتالیا، سوئیس، اتریش، جنوب آلمان، چک، مجارستان، اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته‌نگرو، کوزوو، مقدونیه و یونان در جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۴ تا ۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۸/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها)

نگاره: Frank Deschandol
(آشنایی بیشتر با سمندرک تاج‌دار ایتالیایی)

 

سمندرک تاج‌دار شمالی

نام: سمندرک تاج‌دار شمالی Northern crested newt
نام علمی: Triturus cristatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارهای باتلاقی، بوته‌زارها، پارک‌ها، باغ‌ها، آب‌راه‌ها، کانال‌ها، دریاچه‌ها و آبگیرهای شمال و مرکز قاره‌ی اروپا و سیبری غربی در شرق اروپا
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Natuurpunt
(آشنایی بیشتر با سمندرک تاج‌دار شمالی)

 

سمندرک تاج‌دار دانوب

نام: سمندرک تاج‌دار دانوب Danube crested newt
نام علمی: Triturus dobrogicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، بوته‌زارها، چمن‌زارها و کرانه‌های رودها، جویبارها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها و آبگیرهای کشورهای اتریش، چک، مجارستان، اوکراین، اسلواکی، اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، صربستان، بلغارستان، رومانی، مولداوی و اوکراین در مرکز و شرق قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۱۳ تا ۱۵ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Russell Scott

 

سمندرک تاج‌دار بالکان

نام: سمندرک تاج‌دار بالکان Balkan crested newt
نام علمی: Triturus ivanbureschi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و آبگیرهای کشور صربستان، غرب مقدونیه‌ی شمالی، شمال غربی یونان، بلغارستان و غرب ترکیه در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۸/۸ تا ۱۱ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۶ تا ۱۲/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Russell Scott

 

سمندرک تاج‌دار جنوبی

نام: سمندرک تاج‌دار جنوبی Southern crested newt
نام علمی: Triturus karelinii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ و مخروطی، دامنه‌ها، فلات‌ها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها، آبگیرها، استخرها، آبراه‌ها و جویبارهای جزیره‌مانند کریمه، سرزمین کراسنودار و منطقه‌ی فدرالی قفقاز شمالی در روسیه، گرجستان، آذربایجان، شمال ترکیه و کرانه‌های دریای خزر در شمال ایران
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Matthieu Berroneau

 

سمندرک تاج‌دار مقدونیه‌ای

نام: سمندرک تاج‌دار مقدونیه‌ای Macedonian crested newt
نام علمی: Triturus macedonicus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، باتلاق‌ها و دریاچه‌های منطقه‌های کوهستانی کشورهای بوسنی و هرزگوین، آلبانی، مقدونیه‌ی شمالی، شمال غربی یونان و جنوب غربی بلغارستان در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Frank Deschandol

 

سمندرک مرمری

نام: سمندرک مرمری Marbled newt
نام علمی: Triturus marmoratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، زمین‌های تپه‌ای و آبگیرهای غرب کشور فرانسه، شمال اسپانیا و شمال پرتغال در غرب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۱۳ تا ۱۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Josep Pascó
(آشنایی بیشتر با سمندرک مرمری)

 

سمندرک مرمری جنوبی

نام: سمندرک مرمری جنوبی Southern marbled newt
نام علمی: Triturus pygmaeus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، رودها، مرداب‌های آب شیرین، زمین‌های کشاورزی، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های ذخیره‌ی آب و آبگیرهای جنوب غربی کشور اسپانیا و جنوب پرتغال در جنوب غربی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۳ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Alberto Sanchez Vialas

 

سرده‌ی سمندرک‌های تمساح یا دکمه‌ای Tylototriton

 

سمندرک تمساح سرگوشه‌دار

نام: سمندرک تمساح سرگوشه‌دار Angular-headed crocodile newt
نام علمی: Tylototriton anguliceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان لوآنگ نامتا در شمال کشور لائوس، استان چیانگ ری در شمال تایلند و استان‌های سون لا و دین بین در شمال غربی ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۱ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Angus McNab

 

سمندرک دکمه‌ای سیاه

نام: سمندرک دکمه‌ای سیاه Black knobby newt
نام علمی: Tylototriton asperrimus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین استان‌های گوانگ‌دونگ، سیچوآن، هون‌آن، هوبئی، آن‌هوئی، گانسو و منطقه‌ی خودگردان گوانگ‌شی در کشور چین و استان‌های گیانگ، لائو کای و هوا بین در شمال ویتنام در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۸ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: 梦夜涧 • 吸露藓

 

گونه‌های خانواده‌ی سمندران راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده