جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی شاخک‌غوکان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی شاخک‌غوکان (بخش دوم)

خانواده‌ی شاخک‌غوکان Hemiphractidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی شاخک‌غوکان می‌پردازد با ۱۷ گونه (از ۳۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های کیسه‌دار Gastrotheca

 

قورباغه‌ی کیسه‌دار نیچِفورو

نام: قورباغه‌ی کیسه‌دار نیچِفورو Niceforo's marsupial frog
نام علمی: Gastrotheca nicefori
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت و جنگل‌های ابر کوهستانی کشور پاناما، غرب کلمبیا و شمال ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: ProAves Colombia

 

قورباغه‌ی کیسه‌دار پاپایاکتا

نام: قورباغه‌ی کیسه‌دار پاپایاکتا Papallacta marsupial frog
نام علمی: Gastrotheca orophylax
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای جنوب شرقی کلمبیا و شمال اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Joel Sartore

 

قورباغه‌ی کیسه‌دار غول‌پیکر

نام: قورباغه‌ی کیسه‌دار غول‌پیکر Giant marsupial frog
نام علمی: Gastrotheca ovifera
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر شمال کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aldemar A. Acevedo

 

قورباغه‌ی کیسه‌دار نقره‌ای

نام: قورباغه‌ی کیسه‌دار نقره‌ای Silver marsupial frog
نام علمی: Gastrotheca plumbea
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر شمال و مرکز کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۶/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ تا ۷/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Centro Jambatu

 

قورباغه‌ی کیسه‌دار سن لوکاس

نام: قورباغه‌ی کیسه‌دار سن لوکاس San Lucas marsupial frog
نام علمی: Gastrotheca pseustes
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، چراگاه‌ها، رودها، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Phil Jervis

 

قورباغه‌ی درختی کیسه‌دار آندی

نام: قورباغه‌ی درختی کیسه‌دار آندی Andean marsupial tree frog
نام علمی: Gastrotheca riobambae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی، تپه‌های سنگی خشک و کشت‌زارهای کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Anton

 

قورباغه‌ی کیسه‌دار اِسپادا

نام: قورباغه‌ی کیسه‌دار اِسپادا Espada's marsupial frog
نام علمی: Gastrotheca testudinea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر، کوهستانی و کوهپایه‌ای کشورهای اکوادور، پرو و بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۶/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Centro Jambatu

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی شاخ‌دار Hemiphractus

 

قورباغه‌ی درختی شاخ‌دار اکوادور

نام: قورباغه‌ی درختی شاخ‌دار اکوادور Ecuador horned tree frog
نام علمی: Hemiphractus bubalus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر شمال کشور پرو، اکوادور و جنوب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Francisco Gamarra

 

قورباغه‌ی درختی شاخ‌دار نواری

نام: قورباغه‌ی درختی شاخ‌دار نواری Banded horned treefrog
نام علمی: Hemiphractus fasciatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک، جنگل‌های کوهستانی و جنگل‌های ابر کشور پاناما، استان پیچینچا در شمال غربی اکوادور و بخش کائوکا در جنوب غربی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brad Wilson

 

قورباغه‌ی سر سه‌گوش کوسکو

نام: قورباغه‌ی سر سه‌گوش کوسکو Cusco triangular-headed frog
نام علمی: Hemiphractus helioi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری و جنگل‌های ابر کوهستانی استان پاستاسا در شرق کشور اکوادور، منطقه‌های کوسکو، اوکایالی و اوئانوکو در پرو و ایالت اکری در شمال غربی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ سانتی‌متر

نگاره: Paulo Sérgio Bernarde

 

قورباغه‌ی درختی شاخ‌دار جانسون

نام: قورباغه‌ی درختی شاخ‌دار جانسون Johnson's horned treefrog
نام علمی: Hemiphractus johnsoni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر بخش‌های کالداس، انتیوکیا و اویلا در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Francisco Gamarra

 

قورباغه‌ی درختی شاخ‌دار سوماکو

نام: قورباغه‌ی درختی شاخ‌دار سوماکو Sumaco horned treefrog
نام علمی: Hemiphractus proboscideus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری جنوب غربی کشور کلمبیا، اکوادور و شمال پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۳ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Centro de Ecologia y Biodiversidad

 

قورباغه‌ی درختی شاخ‌دار اِسپیکس

نام: قورباغه‌ی درختی شاخ‌دار اِسپیکس Spix's horned treefrog
نام علمی: Hemiphractus scutatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری کشورهای اکوادور و پرو، جنوب کلمبیا، شمال اکوادور و شمال غربی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago Ron

 

سرده‌ی قورباغه‌های جابه‌جا کننده Stefania

 

قورباغه‌ی درختی جویبار گروت

نام: قورباغه‌ی درختی جویبار گروت Groete Creek treefrog
نام علمی: Stefania evansi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت کشور گویان در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andrew Snyder

 

قورباغه‌ی درختی تپویی

نام: قورباغه‌ی درختی تپویی Tepuis treefrog
نام علمی: Stefania ginesi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی نمناک ایالت بولیوار در شرق کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Brad Wilson

 

Stefania satelles

نام: -
نام علمی: Stefania satelles
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی نمناک ایالت بولیوار در شرق کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Vrije Universiteit Brussel

 

Stefania schuberti

نام: -
نام علمی: Stefania schuberti
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی نمناک ایالت بولیوار در شرق کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Brad Wilson

 

گونه‌های خانواده‌ی شاخک‌غوکان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده