جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی خشک‌دلان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی خشک‌دلان (بخش دوم)

خانواده‌ی خشک‌دلان Craugastoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی خشک‌دلان می‌پردازد با ۲۳ گونه (از ۴۶ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی خشک‌دل‌ها Craugastor

 

قورباغه‌ی شکم‌گوشتی همسان

نام: قورباغه‌ی شکم‌گوشتی همسان Similar flesh-bellied frog
نام علمی: Craugastor persimilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت و پیش‌کوهستانی کشور کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۳ تا ۱/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۳ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angel Solis

 

قورباغه‌ی رابر رودخانه‌ی چانگِنا

نام: قورباغه‌ی رابر رودخانه‌ی چانگِنا Rio Changena robber frog
نام علمی: Craugastor podiciferus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angel Solis

 

قورباغه‌ی شکم‌گوشتی پُرچین

نام: قورباغه‌ی شکم‌گوشتی پُرچین Many-folds flesh-bellied frog
نام علمی: Craugastor polyptychus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کاستاریکا، نیکاراگوئه و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ سانتی‌متر

نگاره: Dave Huth

 

قورباغه‌ی رابر باب

نام: قورباغه‌ی رابر باب Bob's robber frog
نام علمی: Craugastor punctariolus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Don Filipiak

 

قورباغه‌ی رابر کوتوله

نام: قورباغه‌ی رابر کوتوله Pigmy robber frog
نام علمی: Craugastor pygmaeus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت، جنگل‌های کوهستانی، جنگل‌های ابر و کشت‌زارهای کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی و ایالت‌های میچوآکان، مخیکو، وراکروز، گوئررو، اوآخاکا و چیاپاس کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ سانتی‌متر

نگاره: Ivan Ahumada

 

قورباغه‌ی رابر

نام: قورباغه‌ی رابر Robber frog
نام علمی: Craugastor raniformis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک کشور پاناما و غرب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ تا ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: hugo loaiza

 

قورباغه‌ی جویبار معمولی

نام: قورباغه‌ی جویبار معمولی Common stream frog
نام علمی: Craugastor ranoides
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت و پیش‌کوهستانی نمناک و جنگل‌های خشک جنوب کشور نیکاراگوئه، کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: J.P. Lawrence

 

قورباغه‌ی رابر چندریختی

نام: قورباغه‌ی رابر چندریختی Polymorphic robber frog
نام علمی: Craugastor rhodopis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی گرمسیری ایالت‌های وراکروز، ایدالگو، پوئبلا، اوآخاکا و چیاپاس کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ سانتی‌متر

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی رابر پوزه‌دار

نام: قورباغه‌ی رابر پوزه‌دار Snouted robber frog
نام علمی: Craugastor rostralis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای گواتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Jason Butler

 

قورباغه‌ی رابر وِراگوا

نام: قورباغه‌ی رابر وِراگوا Veragua robber frog
نام علمی: Craugastor rugosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور کاستاریکا و جنوب غربی پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alberto Sanchez Vialas

 

قورباغه‌ی جویبار سنگی

نام: قورباغه‌ی جویبار سنگی Cliffy stream frog
نام علمی: Craugastor rupinius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیش‌کوهستانی نمناک ایالت چیاپاس در جنوب شرقی مکزیک، جنوب گواتمالا، السالوادور و غرب هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Wouter Beukema

 

قورباغه‌ی جویبار پا دراز

نام: قورباغه‌ی جویبار پا دراز Long-legged streamfrog
نام علمی: Craugastor sabrinus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیش‌کوهستانی نمناک کشور بلیز و شرق گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۹ تا ۸/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Justinllee

 

قورباغه‌ی جویبار ساندرسون

نام: قورباغه‌ی جویبار ساندرسون Sanderson's streamfrog
نام علمی: Craugastor sandersoni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و تالاب‌های کشور بلیز و شرق گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۶/۷ سانتی‌متر

نگاره: Sean Michael Rovito

 

قورباغه‌ی رابر قاشقی

نام: قورباغه‌ی رابر قاشقی Spatulate robber frog
نام علمی: Craugastor spatulatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر ایالت‌های وراکروز و اوآخاکا در کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Matthieu Berroneau

 

قورباغه‌ی رابر اشتینگر

نام: قورباغه‌ی رابر اشتینگر Stejneger's robber frog
نام علمی: Craugastor stejnegerianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Vide Ohlin

 

Craugastor tabasarae

نام: -
نام علمی: Craugastor tabasarae
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیش‌کوهستانی کشور پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Cesar Jaramillo

 

قورباغه‌ی رابر آلمیرانته

نام: قورباغه‌ی رابر آلمیرانته Almirante robber frog
نام علمی: Craugastor talamancae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک کشور پاناما، کاستاریکا و جنوب شرقی نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Marcos Guerra

 

قورباغه‌ی واق‌واقی تاراهومارا

نام: قورباغه‌ی واق‌واقی تاراهومارا Tarahumara barking frog
نام علمی: Craugastor tarahumaraensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج-بلوط ایالت‌های سونورا، چی‌واوا، دورانگو و خالیسکو کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۴/۳ سانتی‌متر

نگاره: Scott Trageser

 

قورباغه‌ی رابر گولفیتو

نام: قورباغه‌ی رابر گولفیتو Golfito robber frog
نام علمی: Craugastor taurus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک جنوب کشور کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ تا ۷/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tariq Stark

 

قورباغه‌ی شکم‌گوشتی زیردرختی

نام: قورباغه‌ی شکم‌گوشتی زیردرختی Underwood's flesh-bellied frog
نام علمی: Craugastor underwoodi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۸ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angel Solis

 

قورباغه‌ی رابر درنده

نام: قورباغه‌ی رابر درنده Savage's robber frog
نام علمی: Craugastor uno
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج-بلوط نیمه‌نمناک ایالت‌های اوآخاکا و گوئررو در کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ سانتی‌متر

نگاره: Jorge Obando Nature Photo

 

قورباغه‌ی رابر سوکانِب

نام: قورباغه‌ی رابر سوکانِب Xucaneb robber frog
نام علمی: Craugastor xucanebi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی و پیش‌کوهستانی کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Todd Pierson

 

سرده‌ی Haddadus

 

قورباغه‌ی رابر رُسی

نام: قورباغه‌ی رابر رُسی Clay robber frog
نام علمی: Haddadus binotatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و لبه‌ی جنگل‌های ایالت‌های باهیا، مینا ژرایس، اسپیریتو سانتو، ریو دو ژانیرو، سائو پائولو، ماتوگروسو جنوبی، پارانا، سانتا کاتارینا و ریو گرانده‌ی جنوبی در جنوب شرقی و جنوب کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ سانتی‌متر

نگاره: IPBio

 

گونه‌های خانواده‌ی خشک‌دلان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده