جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های جیرجیری (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های جیرجیری (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های جیرجیری Arthroleptidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های جیرجیری می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۴۹ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی چشم‌درشتیان Leptopelinae
دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های چشم‌درشت Leptopelis

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی برودلی

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی برودلی Broadley's forest tree frog
نام علمی: Leptopelis broadleyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و گرم‌دشت‌های کشورهای مالاوی، موزامبیک و زیمبابوه در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bart Wursten

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی ساوانا

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی ساوانا Savannah forest tree frog
نام علمی: Leptopelis bufonides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها و گرم‌دشت‌های باز خشک کشورهای سنگال، گامبیا، بورکینافاسو، شمال غنا، توگو، شمال بنین، شمال نیجریه، شمال کامرون و جنوب چاد در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alberto Sanchez Vialas

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی اِفولِن

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی اِفولِن Efulen forest treefrog
نام علمی: Leptopelis calcaratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت و کوهستانی جنوب شرقی کشور نیجریه، کامرون، جنوب غربی جمهوری آفریقای مرکزی، گینه‌ی استوایی، گابن، جمهوری کنگو و جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bernard DUPONT

 

قورباغه‌ی درختی خال‌زرد

نام: قورباغه‌ی درختی خال‌زرد Yellow-spotted tree frog
نام علمی: Leptopelis flavomaculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز دشت و کوهستانی کشورهای موزامبیک، زیمبابوه، مالاوی، شرق تانزانیا و شرق کنیا در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Martin Grimm

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی بادیتو

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی بادیتو Badditu forest treefrog
نام علمی: Leptopelis gramineus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای کوهستانی کشور اتیوپی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: R. Kerney and B. Zimkus

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی کیسِنی

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی کیسِنی Kisenyi forest treefrog
نام علمی: Leptopelis kivuensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و تالاب‌های کوهستانی غرب کشور بوروندی، رواندا، اوگاندا و شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۷ سانتی‌متر

نگاره: Matthieu Berroneau

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی چشم‌درشت

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی چشم‌درشت Big-eyed forest tree frog
نام علمی: Leptopelis macrotis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگ‌های بارانی کشور سیرالئون، جنوب گینه، لیبریا، جنوب ساحل عاج و جنوب غربی غنا در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۴ تا ۸/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Roedel M

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی نیجِر

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی نیجِر Niger forest treefrog
نام علمی: Leptopelis millsoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جنوب شرقی کشور نیجریه، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه‌ی استوایی، گابن، جمهوری کنگو، شرق جمهوری دموکراتیک کنگو و شمال غربی آنگولا در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۴ تا ۸/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Roedel M

 

قورباغه‌ی درختی دالان‌ساز خال‌چشمی

نام: قورباغه‌ی درختی دالان‌ساز خال‌چشمی Ocellated Burrowing Treefrog
نام علمی: Leptopelis montanus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب شرقی کشور اتیوپی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Arthur Tiutenko

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی موزامبیک

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی موزامبیک Mossambique forest treefrog
نام علمی: Leptopelis mossambicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای اسواتینی، مالاوی، موزامبیک، آفریقای جنوبی و زیمبابوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Evans

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی ناتال

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی ناتال Natal forest tree frog
نام علمی: Leptopelis natalensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، جنگل‌های نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای معتدل، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین و باغ‌های روستایی استان‌های کوازولو-ناتال و کیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: Nick Evans

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی کامرون غربی

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی کامرون غربی West Cameroon forest treefrog
نام علمی: Leptopelis nordequatorialis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها و چراگاه‌های کوهستانی مرکز و غرب کشور کامرون و شرق نیجریه در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۸ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Dr. Peter Janzen

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی کامرون

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی کامرون Common forest tree frog
نام علمی: Leptopelis notatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای آنگولا، کامرون، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه‌ی استوایی، گابن و نیجریه در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Arne Schiotz

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی تای

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی تای Tai forest tree frog
نام علمی: Leptopelis occidentalis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور لیبریا، جنوب ساحل عاج و غنا در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ تا ۷/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Adam Leache

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی خال‌چشمی

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی خال‌چشمی Ocellated forest tree frog
نام علمی: Leptopelis ocellatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کامرون، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه‌ی استوایی و گابن در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۸ تا ۵/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Gregor Jongsma

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی پالم

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی پالم Palm forest tree frog
نام علمی: Leptopelis palmatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک کشور جزیره‌ای سائوتومه و پرنسیپ در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۸/۱ تا ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Matthieu Berroneau

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی دریاچه‌ی اوپِمبا

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی دریاچه‌ی اوپِمبا Lake Upemba forest treefrog
نام علمی: Leptopelis parbocagii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های درختی نمناک شمال کشور آنگولا، جنوب جمهوری دموکراتیک کنگو، شمال مالاوی، شمال موزامبیک، جنوب غربی تانزانیا و شمال زامبیا در جنوب شرقی و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ سانتی‌متر

نگاره: Martin Grimm

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی پارکِر

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی پارکِر Parker's forest treefrog
نام علمی: Leptopelis parkeri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان‌های اولوگورو، اودزونگوا، اوسامبارا، نگورو و پاره در کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی شوا (شیوا)

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی شوا (شیوا) Shoa forest treefrog
نام علمی: Leptopelis ragazzii
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کشور اتیوپی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: R. Kerney and B. Zimkus

 

قورباغه‌ی درختی سرخ

نام: قورباغه‌ی درختی سرخ Red tree frog
نام علمی: Leptopelis rufus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت نمناک جنوب شرقی کشور نیجریه، غرب کامرون، گینه‌ی استوایی، غرب گابن، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو و شمال غربی آنگولا در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۴ تا ۸/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Daniel Portik

 

قورباغه‌ی درختی شبح‌مانند

نام: قورباغه‌ی درختی شبح‌مانند Ghostly tree frog
نام علمی: Leptopelis spiritusnoctis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز، جنگل‌های نیمه‌برگریز، جنگل‌های گرم‌دشت‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جنوب کشور نیجریه، جنوب توگو، جنوب بنین، جنوب غنا، جنوب ساحل عاج، سیرالئون، لیبریا و جنوب گینه در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matthieu Berroneau

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی اولوگورو

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی اولوگورو Uluguru forest tree frog
نام علمی: Leptopelis uluguruensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان‌های اوسامبارا، اودزونگوا، نگورو، اولوگورو و نگو در کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی درختی طاووس

نام: قورباغه‌ی درختی طاووس Peacock tree frog
نام علمی: Leptopelis vermiculatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان‌های اوسامبارا، اودزونگوا، نگورو، نگو و ماهنگه در کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۱ تا ۸/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Paul

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی زنگاری

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی زنگاری Rusty forest treefrog
نام علمی: Leptopelis viridis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارها و چمن‌زارهای کشورهای سنگال، گامبیا، گینه، گینه‌ی بیسائو، لیبریا، سیرالئون، بورکینافاسو، ساحل عاج، جنوب مالی، جنوب نیجر، غنا، بنین، توگو، نیجریه، کامرون، جنوب چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری کنگو در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alberto Sanchez Vialas

 

قورباغه‌ی درختی انگشت‌دراز

نام: قورباغه‌ی درختی انگشت‌دراز Long-toed tree frog
نام علمی: Leptopelis xenodactylus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای معتدل، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین استان‌های کوازولو-ناتال و کیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Nick Evans

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های جیرجیری (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده