جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی آزادانگشتان (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی آزادانگشتان (بخش سوم)

خانواده‌ی آزادانگشتان Eleutherodactylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی آزادانگشتان می‌پردازد با ۲۰ گونه (از ۶۱ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی آزادانگشتیان Eleutherodactylinae
دنباله‌ی سرده‌ی آزادانگشت‌ها Eleutherodactylus

 

قورباغه‌ی کوکی لا سِله

نام: قورباغه‌ی کوکی لا سِله La Selle dusky frog
نام علمی: Eleutherodactylus jugans
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ و کاج نیمه‌نمناک کشورهای جمهوری دومینیکن و هائیتی در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ سانتی‌متر

نگاره: Miguel A. Landestoy T.

 

قورباغه‌ی کوکی خال‌زرد

نام: قورباغه‌ی کوکی خال‌زرد Yellow mottled coqui
نام علمی: Eleutherodactylus lentus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جزیره‌های ویرجین آمریکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Aaron Griffing

 

قورباغه‌ی پاستِل جنوبی

نام: قورباغه‌ی پاستِل جنوبی Southern pastel frog
نام علمی: Eleutherodactylus leoncei
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج کشورهای جمهوری دومینیکن و هائیتی در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ سانتی‌متر

نگاره: Juan del Rio

 

قورباغه‌ی رابر شرقی

نام: قورباغه‌ی رابر شرقی Oriental robber frog
نام علمی: Eleutherodactylus orientalis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک شرق کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ariel Rodriguez

 

قورباغه‌ی خال‌زرد هیسپانیولایی

نام: قورباغه‌ی خال‌زرد هیسپانیولایی Hispaniolan yellow-mottled frog
نام علمی: Eleutherodactylus pictissimus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های درختچه‌ای خشک و جنگل‌های پهن‌برگ نیمه‌نمناک کشورهای جمهوری دومینیکن و هائیتی در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Jose Yoel Hernandez Sanquintin

 

قورباغه‌ی رابر پینوس

نام: قورباغه‌ی رابر پینوس Pinos robber frog
نام علمی: Eleutherodactylus pinarensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نیمه‌نمناک غرب جزیره‌ی ایسلا دِ لا خوبِنتود وابسته به کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی گلخانه‌ای

نام: قورباغه‌ی گلخانه‌ای Greenhouse frog
نام علمی: Eleutherodactylus planirostris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری، باغ‌ها و گلخانه‌های کشورهای جزیره‌ای کوبا و باهاما و جزیره‌های کِیمَن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۲ تا ۳ سانتی‌متر

نگاره: Jake Scott
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی گلخانه‌ای)

 

قورباغه‌ی کنارجویباری کوبایی

نام: قورباغه‌ی کنارجویباری کوبایی Cuban streamside frog
نام علمی: Eleutherodactylus riparius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenny Wray

 

قورباغه‌ی خال‌دار شرقی

نام: قورباغه‌ی خال‌دار شرقی Oriente mottled frog
نام علمی: Eleutherodactylus simulans
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گمرسیری کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ariel Rodriguez

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز بائوروکو

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز بائوروکو Baoruco burrowing frog
نام علمی: Eleutherodactylus hypostenor
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ نیمه‌نمناک کشورهای جمهوری دومینیکن و هائیتی در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Francisco Alba

 

قورباغه‌ی رابر کاسیون

نام: قورباغه‌ی رابر کاسیون Casillon robber frog
نام علمی: Eleutherodactylus parapelates
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری جنوب غربی کشور هائیتی در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Robin Moore

 

قورباغه‌ی جیرجیروی بزرگ

نام: قورباغه‌ی جیرجیروی بزرگ Great peeping frog
نام علمی: Eleutherodactylus grandis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای منطقه‌ی فدرال مکزیکوسیتی در مرکز کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Daniel Vásquez-Restrepo

 

قورباغه‌ی جیرجیروی خال‌دار

نام: قورباغه‌ی جیرجیروی خال‌دار Spotted chirping frog
نام علمی: Eleutherodactylus guttilatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه سیرا مادره‌ی خاوری در ایالت تگزاس کشور آمریکا و ایالت‌های کواویلا، نوئوو لئون، سن لوئیس پوتوسی، دورانگو و گواناهواتو مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: Noah K. Fields

 

قورباغه‌ی جیرجیروی پا بلند

نام: قورباغه‌ی جیرجیروی پا بلند Long-footed chirping frog
نام علمی: Eleutherodactylus longipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج-بلوط رشته‌کوه سیرا مادره‌ی خاوری در ایالت‌های نوئوو لئون، تامائولیپاس، سن لوئیس پوتوسی، کرتارو و ایدالگو مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Sergio Naret

 

قورباغه‌ی جیرجیروی سنگی

نام: قورباغه‌ی جیرجیروی سنگی Cliff chirping frog
نام علمی: Eleutherodactylus marnockii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و منطقه‌های سنگی مرکز و غرب ایالت تگزاس کشور آمریکا و ایالت کواویلا در شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Todd Pierson

 

قورباغه‌ی جیرجیروی قهوه‌ای

نام: قورباغه‌ی جیرجیروی قهوه‌ای Brown peeping frog
نام علمی: Eleutherodactylus maurus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج و منطقه‌های سنگی ایالت‌های میچوآکان و مورلوس کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۲/۷ سانتی‌متر

نگاره: Tom Devitt

 

قورباغه‌ی جیرجیروی کرانه‌ای

نام: قورباغه‌ی جیرجیروی کرانه‌ای Coastal peeping frog
نام علمی: Eleutherodactylus modestus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری ایالت‌های کولیما و خالیسکو کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Ivan Ahumada

 

قورباغه‌ی جیرجیروی سوت‌زن

نام: قورباغه‌ی جیرجیروی سوت‌زن Whistling chirping frog
نام علمی: Eleutherodactylus pipilans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های موسمی گرمسیری ایالت‌های گوئررو، اوآخاکا و چیاپاس کشور مکزیک و بخش ساکاتپکس در جنوب گواتمالا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۱ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Eric Centenero Alcalá

 

قورباغه‌ی رابر زئوس

نام: قورباغه‌ی رابر زئوس Zeus' robber frog
نام علمی: Eleutherodactylus zeus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ نیمه‌نمناک غرب کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۸/۳ سانتی‌متر

نگاره: Miguel A. Landestoy T.

 

زیرخانواده‌ی Phyzelaphryninae
سرده‌ی Adelophryne

 

Adelophryne mucronatus

نام: -
نام علمی: Adelophryne mucronatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌های کرانه‌ای ایالت باهیا در شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۲ تا ۱/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۴ تا ۱/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Renato Augusto Martins

 

گونه‌های خانواده‌ی آزادانگشتان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده