جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی آزادانگشتان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی آزادانگشتان (بخش دوم)

خانواده‌ی آزادانگشتان Eleutherodactylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی آزادانگشتان می‌پردازد با ۲۰ گونه (از ۶۱ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی آزادانگشتیان Eleutherodactylinae
دنباله‌ی سرده‌ی آزادانگشت‌ها Eleutherodactylus

 

قورباغه‌ی تالابی پورتوریکویی

نام: قورباغه‌ی تالابی پورتوریکویی Puerto Rican wetland frog
نام علمی: Eleutherodactylus juanariveroi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گروه‌جزیره‌ی پورتوریکو وابسته به کشور آمریکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Luis J. Villanueva

 

قورباغه‌ی کوکی ملخی

نام: قورباغه‌ی کوکی ملخی Locust coqui
نام علمی: Eleutherodactylus locustus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری گروه‌جزیره‌ی پورتوریکو وابسته به کشور آمریکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲ سانتی‌متر

نگاره: Alberto López

 

قورباغه‌ی رابر مارتینیک

نام: قورباغه‌ی رابر مارتینیک Martinique robber frog
نام علمی: Eleutherodactylus martinicensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای جزیره‌ای دومینیکا و آنتیگوآ و باربودا و جزیره‌های گوادلوپ و مارتینیک (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alexandre Roux

 

قورباغه‌ی گریان هیسپانیولایی

نام: قورباغه‌ی گریان هیسپانیولایی Hispaniolan wheeping frog
نام علمی: Eleutherodactylus minutus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ و کاج کشور جمهوری دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Francisco Alba

 

قورباغه‌ی رابر کوهستانی دومینیکن

نام: قورباغه‌ی رابر کوهستانی دومینیکن Dominican mountain robber frog
نام علمی: Eleutherodactylus montanus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جمهوری دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Francisco Alba

 

قورباغه‌ی رابر پاتریشیا

نام: قورباغه‌ی رابر پاتریشیا Patricia's robber frog
نام علمی: Eleutherodactylus patriciae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جمهوری دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Francisco Alba

 

قورباغه‌ی رابر لا هورما

نام: قورباغه‌ی رابر لا هورما La Horma robber frog
نام علمی: Eleutherodactylus pituinus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درخت‌زارهای کاج کشور جمهوری دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Francisco Alba

 

قورباغه‌ی کوکی کوهستانی

نام: قورباغه‌ی کوکی کوهستانی Mountain coqui
نام علمی: Eleutherodactylus portoricensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری گروه‌جزیره‌ی پورتوریکو وابسته به کشور آمریکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Rodriguez

 

قورباغه‌ی کوکی برنزی

نام: قورباغه‌ی کوکی برنزی Bronze coqui
نام علمی: Eleutherodactylus richmondi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری گروه‌جزیره‌ی پورتوریکو وابسته به کشور آمریکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Alberto López

 

قورباغه‌ی سینه‌خال‌دار ماکایا

نام: قورباغه‌ی سینه‌خال‌دار ماکایا Macaya breast-spot frog
نام علمی: Eleutherodactylus thorectes
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کاج و جنگل‌های ابر کشور هائیتی در غرب جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Joel Sartore

 

قورباغه‌ی کوکی کوتوله

نام: قورباغه‌ی کوکی کوتوله Dwarf coqui
نام علمی: Eleutherodactylus unicolor
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال شرقی گروه‌جزیره‌ی پورتوریکو وابسته به کشور آمریکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ سانتی‌متر

نگاره: Alberto López

 

قورباغه‌ی کوکی خوش‌نوا

نام: قورباغه‌ی کوکی خوش‌نوا Melodius coqui
نام علمی: Eleutherodactylus wightmanae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری گروه‌جزیره‌ی پورتوریکو وابسته به کشور آمریکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jorge Illanas

 

قورباغه‌ی سنگی بارائونا

نام: قورباغه‌ی سنگی بارائونا Barahona rock frog
نام علمی: Eleutherodactylus alcoae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های درختچه‌ای خشک کشورهای جمهوری دومینیکن و هائیتی در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: José Miguel Pantaleón Inoa

 

قورباغه‌ی موتسارت

نام: قورباغه‌ی موتسارت Mozart's frog
نام علمی: Eleutherodactylus amadeus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی کشور هائیتی در غرب جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Joel Sartore

 

قورباغه‌ی هامِر بائوروکو

نام: قورباغه‌ی هامِر بائوروکو Baoruco hammer frog
نام علمی: Eleutherodactylus armstrongi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای جمهوری دومینیکن و هائیتی در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Francisco Alba

 

قورباغه‌ی بوته‌ای لا هوته

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای لا هوته La Hotte bush frog
نام علمی: Eleutherodactylus bakeri
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی کشور هائیتی در غرب جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Guillermo Armenteros

 

قورباغه‌ی سبز بینی‌کوتاه

نام: قورباغه‌ی سبز بینی‌کوتاه Short-nosed green frog
نام علمی: Eleutherodactylus brevirostris
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر جنوب غربی کشور هائیتی در غرب جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Claudio Contreras

 

قورباغه‌ی رابر جنوب غربی هائیتی

نام: قورباغه‌ی رابر جنوب غربی هائیتی Southwest Haiti robber frog
نام علمی: Eleutherodactylus glaphycompus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک جنوب غربی کشور هائیتی در غرب جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alan Cressler

 

قورباغه‌ی جنگلی جامائیکایی

نام: قورباغه‌ی جنگلی جامائیکایی Jamaican forest frog
نام علمی: Eleutherodactylus gossei
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نیمه‌نمناک، جنگل‌های پیشین و باغ‌های روستایی کشور جزیره‌ای جامائیکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jennifer McKnight

 

قورباغه‌ی کوتوله‌ی کوه ایبِریا

نام: قورباغه‌ی کوتوله‌ی کوه ایبِریا Monte Iberia dwarf frog
نام علمی: Eleutherodactylus iberia
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱ سانتی‌متر

نگاره: Aslam Ibrahim Castellón Maure

 

گونه‌های خانواده‌ی آزادانگشتان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده