جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زبان‌چنگالی (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زبان‌چنگالی (بخش سوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های زبان‌چنگالی Dicroglossidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی قورباغه‌های زبان‌چنگالی می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۷۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی قورباغه‌های آب‌لغز Nannophrys

 

قورباغه‌ی آب‌لغز سیلان

نام: قورباغه‌ی آب‌لغز سیلان Ceylon streamlined frog
نام علمی: Nannophrys ceylonensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودها و جویبارهای جنوب غربی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kanishka Ukuwela

 

قورباغه‌ی آب‌لغز مرمرین

نام: قورباغه‌ی آب‌لغز مرمرین Marbled streamlined frog
نام علمی: Nannophrys marmorata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودها و جویبارهای مرکز کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kanishka Ukuwela

 

سرده‌ی قورباغه‌های کُند Nanorana

 

قورباغه‌ی دوی‌چانگ

نام: قورباغه‌ی دوی‌چانگ Doichang frog
نام علمی: Nanorana aenea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شمال کشور تایلند، شمال ویتنام و استان یون‌نان در جنوب چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ تا ۷/۷ سانتی‌متر

نگاره: Rushen

 

قورباغه‌ی پا سیکیم

نام: قورباغه‌ی پا سیکیم Sikkim paa frog
نام علمی: Nanorana liebigii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور هند، بوتان، نپال و جنوب منطقه‌ی خودگردان تبت در غرب چین در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۷ تا ۱۰/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۹ تا ۱۱/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

قورباغه‌ی پا نپال

نام: قورباغه‌ی پا نپال Nepal paa frog
نام علمی: Nanorana minica
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نیمه‌گرمسیری و رودهای غرب و شرق کشور نپال و ایالت‌های اوتار پرادش و هیماچال پرادش در شمال هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Gururaja KV

 

قورباغه‌ی کُند سونگ‌پان

نام: قورباغه‌ی کُند سونگ‌پان Songpan slow frog
نام علمی: Nanorana pleskei
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارها، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین و آبگیرهای استان‌های یون‌نان، سیچوآن، چینگ‌های و جنوب شرقی گانسو در مرکز کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Todd Pierson

 

قورباغه‌ی پا هیمالیا

نام: قورباغه‌ی پا هیمالیا Himalaya paa frog
نام علمی: Nanorana vicina
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، جویبارها و چشمه‌های جنگل‌های باز و چمن‌زارهای شمال کشورهای هند و پاکستان در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Harikrishnan S

 

سرده‌ی Quasipaa

 

قورباغه‌ی خاردار بولانژه

نام: قورباغه‌ی خاردار بولانژه Boulenger's spiny frog
نام علمی: Quasipaa boulengeri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و آبگیرهای تپه‌ای جنوب و جنوب غربی کشور چین و شمال ویتنام در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Sachin Rai

 

قورباغه‌ی خاردار هنگ کنگ

نام: قورباغه‌ی خاردار هنگ کنگ Hong Kong spiny frog
نام علمی: Quasipaa exilispinosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای تپه‌ای نیمه‌گرمسیری در جنگل‌ها و درختچه‌زارهای استان‌های فوجی‌آن، هون‌آن و گوانگ‌دونگ، منطقه‌ی خودگردان گوانگ‌شی و همچنین هنگ کنگ در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Inglourious Reptiles

 

قورباغه‌ی غول‌پیکر سینه‌خاردار

نام: قورباغه‌ی غول‌پیکر سینه‌خاردار Spiny-breasted giant frog
نام علمی: Quasipaa fasciculispina
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی جنوب غربی کشور کامبوج و شرق تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Thai National Parks

 

قورباغه‌ی خاردار چینی

نام: قورباغه‌ی خاردار چینی Chinese spiny frog
نام علمی: Quasipaa spinosa
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی مرکز، جنوب و جنوب غربی کشور چین و شمال ویتنام در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Inglourious Reptiles

 

قورباغه‌ی خاردار وروکوسا

نام: قورباغه‌ی خاردار وروکوسا Verrucosa spiny frog
نام علمی: Quasipaa verrucospinosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی جنوب استان یون‌نان در جنوب شرقی کشور چین، جنوب لائوس و شمال و مرکز ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹/۱ تا ۱۱/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۳ تا ۱۱/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angus McNab

 

سرده‌ی Sphaerotheca

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز هندی

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز هندی Indian burrowing frog
نام علمی: Sphaerotheca breviceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و جنگل‌های برگریز نمناک کشورهای میانمار، بنگلادش، پاکستان، نپال، هند و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ سانتی‌متر

نگاره: Kanishka Ukuwela

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز دابسِن

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز دابسِن Dobson's burrowing frog
نام علمی: Sphaerotheca dobsonii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه‌های گهات غربی و گهات شرقی در ایالت‌های کَرناتَکه، تامیل نادو، آندرا پرادش و اودیسا در جنوب غربی و جنوب شرقی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ سانتی‌متر

نگاره: Harshith JV

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز ماسکی

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز ماسکی Maskey's burrowing frog
نام علمی: Sphaerotheca maskeyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین کشور نپال در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Harikrishnan S

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز رولاند

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز رولاند Roland's burrowing frog
نام علمی: Sphaerotheca rolandae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها و چراگاه‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Vinod Kumar

 

زیرخانواده‌ی Occidozyginae
سرده‌ی قورباغه‌های شرقی Ingerana

 

قورباغه‌ی شرقی روتونگ

نام: قورباغه‌ی شرقی روتونگ Rotung oriental frog
نام علمی: Ingerana borealis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و آبگیرهای جنگل‌های نمناک کشورهای نپال، بوتان، بنگلادش، شمال شرقی هند، غرب میانمار و جنوب منطقه‌ی خودگردان تبت در غرب چین در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Jayaditya Purkayastha

 

قورباغه‌ی چارلز داروین

نام: قورباغه‌ی چارلز داروین Charles Darwin's frog
نام علمی: Ingerana charlesdarwini
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز جزیره‌های آندامان وابسته به کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Natureweb

 

قورباغه‌ی شرقی تِناسِریم

نام: قورباغه‌ی شرقی تِناسِریم Tenasserim eastern frog
نام علمی: Ingerana tenasserimensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی کشورهای میانمار و تایلند و جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Thai National Parks

 

سرده‌ی قورباغه‌های شناور Occidozyga

 

قورباغه‌ی چکه

نام: قورباغه‌ی چکه Seep frog
نام علمی: Occidozyga baluensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای برونئی، مالزی و اندونزی در شمال غربی جزیره‌ی بورنئو و استان لامپونگ در جزیره‌ی سوماترای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Lars Fehlandt

 

قورباغه‌ی گودالی معمولی

نام: قورباغه‌ی گودالی معمولی Common puddle frog
نام علمی: Occidozyga laevis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، کولاب‌های آب شیرین کرانه‌ای، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری، منطقه‌های ذخیره‌ی آب، آبگیرها، زمین‌های آب‌گرفته و کشت‌زارهای آب‌گرفته‌ی موسمی کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matt Clancy

 

قورباغه‌ی گودالی سبز

نام: قورباغه‌ی گودالی سبز Green puddle frog
نام علمی: Occidozyga lima
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کانال‌ها، جوی‌ها، زمین‌های آب‌گرفته و کشت‌زارهای آب‌گرفته‌ی موسمی استان‌های گوانگ‌دونگ، فوجی‌آن و هاینان و منطقه‌ی خودگردان گوانگ‌شی و همچنین هنگ کنگ در جنوب کشور چین، ایالت بنگال غربی در شرق هند، بنگلادش، میانمار، لائوس، ویتنام، کامبوج، تایلند، جزیره‌مانند مالزی و جزیره‌های جاوه و سوماترای اندونزی در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Martin Grimm

 

قورباغه‌ی شرقی تای

نام: قورباغه‌ی شرقی تای Thai oriental frog
نام علمی: Occidozyga magnapustulosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های ناکون پاتوم، اوبون راتچاتانی، لوئی و چیانگ‌مای کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Binturong27

 

قورباغه‌ی شناور زبان‌گِرد

نام: قورباغه‌ی شناور زبان‌گِرد Round-tongued floating frog
نام علمی: Occidozyga martensii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کانال‌ها، جوی‌ها و زمین‌های آب‌گرفته‌ی کشورهای کامبوج، لائوس، تایلند، ویتنام، شمال جزیره‌مانند مالزی و استان‌های یون‌نان، گوانگ‌دونگ و هاینان و منطقه‌ی خودگردان گوانگ‌شی در جنوب چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Angus McNab

 

قورباغه‌ی گودالی سوماترایی

نام: قورباغه‌ی گودالی سوماترایی Sumatran puddle frog
نام علمی: Occidozyga sumatrana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، کانال‌ها و جوی‌های جزیره‌های بالی، جاوه، سوماترا، سیپورا و سیمئولوئه‌ی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Wibowo Djatmiko

 

گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده