جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های جگن (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های جگن (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های جَگَن Hyperoliidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های جگن می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۷۶ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های نیزار آفریقایی Hyperolius

 

قورباغه‌ی نیزار نگوتو

نام: قورباغه‌ی نیزار نگوتو Ngoto reed frog
نام علمی: Hyperolius brachiofasciatus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی کشور جمهوری آفریقای مرکزی، مرکز جمهوری کنگو و مرکز جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bart Wursten

 

قورباغه‌ی نیزار کامرون

نام: قورباغه‌ی نیزار کامرون Cameroon reed frog
نام علمی: Hyperolius camerunensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب و جنوب غربی کشور کامرون در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brian Freiermuth

 

قورباغه‌ی نیزار سیرالئون

نام: قورباغه‌ی نیزار سیرالئون Sierra Leone reed frog
نام علمی: Hyperolius chlorosteus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای نیمه‌ی جنوبی سیرالئون، لیبریا، جنوب گینه و جنوب غربی ساحل عاج در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۳/۷ سانتی‌متر

نگاره: KD Dijkstra

 

قورباغه‌ی نیزار شکم‌دارچینی

نام: قورباغه‌ی نیزار شکم‌دارچینی Cinnamon-bellied reed frog
نام علمی: Hyperolius cinnamomeoventris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای آنگولا، کامرون، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه‌ی استوایی، گابن، غنا، کنیا، اوگاندا و زامبیا در غرب، شرق و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fernando Iglesias

 

قورباغه‌ی نیزار گونه‌گون

نام: قورباغه‌ی نیزار گونه‌گون Variable reed frog
نام علمی: Hyperolius concolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌ها و کشت‌زارهای شرق کشور سیرالئون، گینه، لیبریا، ساحل عاج، غنا، توگو، بنین، نیجریه و غرب کامرون در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matthieu Berroneau

 

قورباغه‌ی نیزار کافت آلبرت

نام: قورباغه‌ی نیزار کافت آلبرت Albertine Rift reed frog
نام علمی: Hyperolius discodactylus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی، رودها، جویبارها و باتلاق‌های غرب کشور رواندا، غرب بوروندی، جنوب غربی اوگاندا و شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: H. Christoph Liedtke

 

قورباغه‌ی نیزار دریوِس

نام: قورباغه‌ی نیزار دریوِس Drewes' reed frog
نام علمی: Hyperolius drewesi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جزیره‌ای سائوتومه و پرنسیپ در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Charles Sharp

 

قورباغه‌ی نیزار لیمویی

نام: قورباغه‌ی نیزار لیمویی Lime reed frog
نام علمی: Hyperolius fusciventris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، مرداب‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای سیرالئون، گینه، لیبریا، ساحل عاج، غنا، توگو، بنین، نیجریه و کامرون در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matthieu Berroneau

 

قورباغه‌ی نیزار پیتر

نام: قورباغه‌ی نیزار پیتر Peters reed frog
نام علمی: Hyperolius glandicolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها، بوته‌زارها، رودها، دریاچه‌ها، باتلاق‌ها، کشت‌زارها، باغ‌ها و شهرهای جنوب کشور سومالی، جنوب کنیا، جنوب اوگاندا، تانزانیا، رواندا و بوروندی در شرق و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۳ سانتی‌متر

نگاره: John Lyakurwa

 

قورباغه‌ی نیزار خال‌خالی

نام: قورباغه‌ی نیزار خال‌خالی Dotted reed frog
نام علمی: Hyperolius guttulatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌ها و باتلاق‌های بزرگ کشورهای سیرالئون، گینه، لیبریا، ساحل عاج، غنا، توگو، نیجریه، کامرون و غرب گابن در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matthieu Berroneau

 

قورباغه‌ی شیپوری

نام: قورباغه‌ی شیپوری Arum frog
نام علمی: Hyperolius horstockii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین و آبگیرهای استان کیپ غربی و جنوب غربی استان کیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Alex Rebelo

 

قورباغه‌ی نیزار کیوو

نام: قورباغه‌ی نیزار کیوو Kivu reed frog
نام علمی: Hyperolius kivuensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین و کشت‌زارهای کشورهای آنگولا، بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، کنیا، رواندا، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenny Babilon

 

قورباغه‌ی نیزار کولیگا

نام: قورباغه‌ی نیزار کولیگا Kuliga reed frog
نام علمی: Hyperolius kuligae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، گرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها، جنگل‌های ویران شده و مرداب‌های کشورهای کامرون، گابن، گینه‌ی استوایی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی و اوگاندا در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Marius Burger

 

قورباغه‌ی نیزار کناره‌دار

نام: قورباغه‌ی نیزار کناره‌دار Margined reed frog
نام علمی: Hyperolius marginatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها، بوته‌زارها، برکه‌ها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها، رودها، کشت‌زارها، باغ‌ها و شهرهای کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا، مالاوی، موزامبیک، زامبیا، زیمبابوه، بروندی و رواندا در شرق و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rob Jarvis00

 

Hyperolius mariae

نام: -
نام علمی: Hyperolius mariae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک و نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری، آبگیرها، زمین‌های آب‌گرفته و کشت‌زارهای آب‌گرفته‌ی موسمی کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، تانزانیا و زامبیا در شرق و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: James Vonesh

 

قورباغه‌ی نیزار مرمری

نام: قورباغه‌ی نیزار مرمری Marbled reed frog
نام علمی: Hyperolius marmoratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، گرم‌دشت‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری کشورهای مالاوی، موزامبیک، آفریقای جنوبی، سوازیلند، زیمبابوه، بوتسوانا، لسوتو و تانزانیا در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی نیزار مرمری)

 

قورباغه‌ی نیزار میچِل

نام: قورباغه‌ی نیزار میچِل Mitchell's reed frog
نام علمی: Hyperolius mitchelli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، بوته‌زارها و کشت‌زارهای جنوب و شرق کشور تانزانیا، شرق مالاوی و موزامبیک در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی نیزار بینی‌دراز

نام: قورباغه‌ی نیزار بینی‌دراز Long-nosed reed frog
نام علمی: Hyperolius nasutus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها، رودها، مرداب‌ها و دریاچه‌های شمال کشور آنگولا و شمال بوتسوانا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Timothy J. Colston

 

قورباغه‌ی نیزار ساده

نام: قورباغه‌ی نیزار ساده Plain reed frog
نام علمی: Hyperolius nitidulus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها، بوته‌زارها، رودها، مرداب‌ها، دریاچه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌ها و شهرهای کشورهای گینه، مالی، نیجریه و کامرون در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Daniel Portik

 

قورباغه‌ی نیزار خال‌چشمی

نام: قورباغه‌ی نیزار خال‌چشمی Ocellated reed frog
نام علمی: Hyperolius ocellatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌ها و چشمه‌های آب شیرین، آبگیرها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای آنگولا، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه‌ی استوایی، گابن، نیجریه و اوگاندا در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ehoarn Bidault

 

قورباغه‌ی نیزار آنگولایی

نام: قورباغه‌ی نیزار آنگولایی Angolan reed frog
نام علمی: Hyperolius parallelus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها، بوته‌زارها، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌ها و شهرهای کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو، آنگولا، زامبیا، بوتسوانا و نامیبیا در مرکز و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: lyn.f

 

قورباغه‌ی نیزار پلنگی

نام: قورباغه‌ی نیزار پلنگی Leopard reed frog
نام علمی: Hyperolius pardalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، گینه‌ی استوایی و گابن در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ehoarn Bidault

 

قورباغه‌ی نیزار پارکِر

نام: قورباغه‌ی نیزار پارکِر Parker's reed frog
نام علمی: Hyperolius parkeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، رودها، باتلاق‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کنیا، موزامبیک و تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی نیزار شگفت‌آور

نام: قورباغه‌ی نیزار شگفت‌آور Fantastic reed frog
نام علمی: Hyperolius phantasticus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو و گابن در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۷ سانتی‌متر

نگاره: Nationalzoo

 

قورباغه‌ی نیزار پیکِرزگیل

نام: قورباغه‌ی نیزار پیکِرزگیل Pickersgill's reed frog
نام علمی: Hyperolius pickersgilli
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های کرانه‌ای استان کوازولو-ناتال در جنوب شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Evans

 

گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده